Siemens představuje nové řešení pro správu a monitorování průmyslových sítí

siemens sinec

Společnost Siemens představuje nový průmyslový software Sinec, který uživatelům přináší několik nových funkcí pro efektivní správu průmyslové sítě. Sinec splňuje současné různorodé požadavky na správu moderní průmyslové sítě a uživatelům pomáhá s výzvami digitalizace, jako jsou například neustále rostoucí počty síťových zařízení nebo bezpečnost a transparentnost stále složitějších průmyslových sítí. Navíc, kromě systému pro centrální správu sítě Sinec NMS (z angl. Network Management System), existují dva další nové Sinec nástroje – Sinec INS a Sinec PNI – a nabízejí tak další možnosti pro kompletní správu sítě.

„Sledování a další správa průmyslových sítí nabývá více a více na důležitosti,“ potvrzuje i zkušenost od českých firem Tomáš Skočil, produktový specialista Siemens, s.r.o.

sinec

Nový Sinec INS (z angl. Infrastructure Network Services) je softwarový nástroj určený pro služby centrální sítě. Zákazníkům poskytuje rychlý a snadný přehled o všech síťových službách prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. Sinec INS nabízí obecné síťové služby, které jsou zvlášť přínosné v automatizaci (OT – Operation Technology). Pomocí softwaru SINEC INS mohou odborníci z oblasti automatizace jednoduše vytvořit autonomní průmyslovou síť – nezávislou na IT službách – a může být například hostována v datovém centru OT. Toto zahrnuje různé služby, jako je DHCP (správa IP adres), Syslog (sběr událostí v síti), NTP (správa času) a Radius (autentizace v síti).

Nový nástroj pro uvádění do provozu Sinec PNI (z angl. Primary Network Initialization) umožňuje rychlé a snadné zprovoznění síťových komponent Scalance a Ruggedcom. Pomocí tohoto nástroje lze také zprovoznit řídicí systémy/centrální procesorové jednotky (CPU). Rozšíření portfolia Sinec o nový nástroj Sinec PNI tak umožňuje snadnou základní inicializaci většiny průmyslových komponent, a navíc zajistí dostupnost síťových komponent.

siemensOba nové nástroje jsou ideálním doplňkem pro efektivní systém správy sítě Sinec NMS. Navíc, nová verze V1.0 SP1 softwaru Sinec NMS může být použita pro správu zabezpečení v průmyslové síti. Patří sem například správa firewallu a NAT pravidel (z angl. Network Address Translation) pro specifické použití průmyslových zařízení nebo konfigurace síťové infrastruktury podle oprávnění a také Syslog. Hardwarové firewally lze snadno a efektivně nakonfigurovat z jednoho centrálního bodu. Sinec NMS nabízí funkci lokální dokumentace všech hlášení včetně činnosti oprávněných uživatelů i s přesnými časovými razítky. To šetří čas a úsilí během vyšetřování incidentu a může být použito k prokázání zabezpečení dat. Pro další analýzu mohou být tyto informace předány do centrálního umístění přes rozhraní Syslog v Sinec NMS (jako Syslog klient). Kromě toho lze Sinec NMS V1.0 SP1 použít k centrálnímu sledování, správě a konfiguraci desítek tisíc zařízení v sítích různých velikostí a různou segmentací.

Více informací o Sinec naleznete TADY.

Zdroj zprávy: Siemens