Siemens vybudoval v Ostravě jedno z největších evropských dobíjecích center pro MHD (video)

Ostravská MHD má dvě unikátní lokality pro průběžné dobíjení svých elektrobusů. Obě dodala společnost Siemens a jedná se o nejmodernější stanice podle evropského standardu OppCharge. Nabíjecí stanice aktuálně obsluhují 26 elektrobusův režimu průběžného dobíjení a další 6 elektrobusů mají pouze noční dobíjení. Ostravská MHD tak má největší flotilu elektrických autobusů v České republice. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se chystá jejich počet dále navyšovat v souladu s přijatým strategickým záměrem důsledně snižovat emise MHD.

siemens ostrava

Dobíjecí stanice DPO – lokalita Hranečník

Výhodou průběžného dobíjení je nízká časová náročnost, která se pro dobíjený elektrobus pohybuje v řádu minut. Elektrobus tak nemusí být vyřazen z provozu na pravidelných linkách MHD, ale stačí běžné odpočinkové přestávky pro řidiče, aby vozidlo načerpalo energii na další jízdu.

sicharge

Dobíjecí stanice DPO – lokalita Valchařská

Společnost Siemens dodala nejen kompletní nabíjecí stanice, ale i řídící systémy, které umožňují dálkový dohled z energetického dispečinku DPO. Celý koncept popisují ředitel Dopravního podniku Ostrava pan Daniel Morys a pan Martin Šilar, vedoucí prodeje elektromobility ve společnosti Siemens…

Další podrobnosti o průběžném nabíjení Siemens v Ostravě si můžete přečíst zde a tady.

logo Siemens