ŠKODA AUTO dělá v boji proti nákaze covid-19 více, než je její povinnost daná státem – už měsíce testuje a připravuje se na očkování

škoda

Společnost ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO posiluje opatření na ochranu svých zaměstnanců proti onemocnění covid-19. Za tímto účelem firma připravila vlastní očkovací centra a výrazně rozšířila testovací kapacity. Do ochrany zdraví svých zaměstnanců během pandemie automobilka dosud investovala více než miliardu korun. Už od první vlny pandemie jsou aktivní rozsáhlé soubory opatření Bezpečná výroba a Bezpečná kancelář, zahrnující konkrétní způsoby ochrany, vypracované v úzké spolupráci se sociálním partnerem – Odbory KOVO. Automobilka společně s Odbory KOVO zaměstnancům poskytuje kvalitní ochranné pomůcky, například chirurgické roušky. ŠKODA AUTO vydala zaměstnancům i respirátory třídy FFP2 a pravidelně je testuje na covid-19.

škoda COVID

Už od října 2020 nabízí společnost ŠKODA AUTO všem zaměstnancům možnost nechat se pravidelně testovat na covid-19 a dosud přitom přebírala většinu souvisejících nákladů. Celkem již bylo takto provedeno několik desítek tisíc testů. Nyní automobilka opatření ještě výrazně zintenzivňuje a rozšiřuje testovací kapacity, aby zaručila pravidelné a plošné testování svých zaměstnanců dle vládních nařízení. Automobilka testuje desítky tisíc zaměstnanců týdně, a to zejména prostřednictvím antigenních samotestů přímo na pracovišti.

Do čtvrtka 11.3. bylo ve třech závodech ŠKODA AUTO v České republice a v Praze otestováno na 28.000 zaměstnanců. Všechny pozitivní výsledky vzešlé z antigenních samotestů jsou následně ověřovány i metodou PCR, takže údaje mohou být ještě upřesněny.

„Jsme plně připraveni zahájit v našich očkovacích centrech v českých výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO očkování zaměstnanců proti nákaze covid-19. Jakmile pro nás bude uvolněna očkovací látka, spustíme vakcinaci – rychle, flexibilně a pro naše zaměstnance zdarma. Rád bych poděkoval předsedovi podnikové rady Odbory KOVO Jaroslavu Povšíkovi za dobrou a úzkou spolupráci. Díky zavedení rozsáhlých ochranných opatření došlo u nákaz zaměstnanců jen v desetině případů během výkonu práce ve ŠKODA AUTO, ostatní nákazy vznikly mimo prostředí naší společnosti. Tyto statistiky nám říkají, že uvnitř automobilky je tedy aktuálně bezpečněji než v jejím okolí,“ uvádí předseda představenstva ŠKODA AUTO, Thomas Schäfer.

Společnost má zároveň desítky stálých a mobilních testovacích míst v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Tato opatření přispívají za aktuální situace k maximální možné ochraně zdraví zaměstnanců a jejich rodin. ŠKODA AUTO postupuje zcela ve shodě se sociálním partnerem – Odbory KOVO.

škoda

Zaměstnanci automobilky Škoda Auto zahájili 20. dubna na lince na výrobu baterií v Mladé Boleslavi výrobu za přísných opatření proti šíření nákazy covid-19. Všichni pracovníci pracují v rouškách a dodržují bezpečné odstupy.

 

„Již rok fungujeme v plné součinnosti mezi podnikem a odborovou organizací a každý den společně řešíme připomínky všech zaměstnanců a aktivně je do řešení pandemie zapojujeme. Náš úspěch pramení také z toho, že se zabýváme podnětem skutečně každého, ať je negativní, nebo pozitivní. Počty pozitivních podnětů však stále narůstají. Věříme, že naši zaměstnanci díky získaným zkušenostem a návykům ve ŠKODA AUTO pak přenáší tento způsob boje proti pandemii i do svého soukromí a do veřejnosti a tím podporujeme řešení této velice složité situace v České republice,“ řekl předseda podnikové rady Odbory KOVO, Jaroslav Povšík.

Již na počátku první vlny pandemie covid-19 společnost ŠKODA AUTO poskytla zaměstnancům vedle chirurgických roušek i respilonové šátky a dezinfekční prostředky. Od 1. března 2021 zaměstnanci navíc po dohodě s Odbory KOVO získali i respirátory třídy FFP2. Zaměstnancům na administrativních pozicích pak ŠKODA AUTO doporučuje maximální možný rozsah mobilní práce v případech, kdy je to smysluplné a umožňuje to plnění stanovených úkolů.

Společnost ŠKODA AUTO je zároveň připravena rychle a efektivně naočkovat své zaměstnance. Od úterý 3. března se zaměstnanci všech tří českých výrobních závodů mohou online předregistrovat. Jen za první týden využilo této nabídky více než 8.000 zaměstnanců.

Automobilka za tímto účelem připravila vlastní síť očkovacích center. Už nyní pomáhají očkovací týmy společnosti ŠKODA AUTO nemocnicím a dalším zařízením v okolí Mladé Boleslavi a angažují se v rámci rozsáhlé imunizace rizikových skupin. Kromě toho poskytuje automobilka i logistickou podporu při vakcinaci: pro dopravu ampulí a svoz seniorů a dalších rizikových skupin do veřejných očkovacích center, poskytla vozy svých carsharingových služeb Uniqway a HoppyGo.

V rámci rozsáhlých souborů opatření “Bezpečná výroba” a “Bezpečná kancelář”, čítajících více než 80 konkrétních opatření, platí mimo jiné i povinnost nosit ochranu dýchacích cest, kromě toho platí úplný zákaz kouření ve všech areálech společnosti a nutnost dodržovat vzájemné odstupy. V závodním stravování jsou nastaveny nadstandardní bezpečnostně-preventivní opatření zaměřená mimo jiné na dezinfekci zaměstnanců a celého prostoru. Flexibilně řízena je také stravovací kapacita, využívá se vizualizace bezpečných rozestupů i koncept dělicích plexiskel u jídelních stolů. Došlo také k prodloužení otevírací doby stravovacích zařízení a rozšíření nabídky prodejních automatů a výdeje jídla s sebou.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda