ŠKODA AUTO od září otvírá nové obory na středním odborném učilišti strojírenském

škoda

Střední odborné učiliště strojírenské společnosti ŠKODA AUTO otvírá s nadcházejícím školním rokem nové obory, zaměřené na aktuální poptávku po odborných profesích v automobilovém odvětví. Nové obory IT technik pro výrobní systémy a Elektromechanik pro zařízení a přístroje připraví žáky na moderní požadavky Průmyslu 4.0, a rozšíří už tak bohatou nabídku studijních programů, završených maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Vedle toho společnost provozuje také více než 20 let ŠKODA AUTO Vysokou školu zaměřenou na uplatnění absolventů v automobilovém průmyslu a věnuje se i dalšímu vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení jejich kompetencí a konkurenceschopnosti na rychle se rozvíjejícím trhu práce.

škoda

„Nové studijní obory reagují na poptávku po specialistech v souvislosti s rozvojem Průmyslu 4.0 a otvírají mladým lidem další možnosti, jak najít perspektivní uplatnění,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Zaměření školy odpovídá reálným potřebám trhu práce, což dokládá skutečnost, že 98 % absolventů učiliště, kteří nastoupili do automobilky ŠKODA AUTO v roce 2019, získalo práci ve vystudovaném oboru.“

Střední odborné učiliště strojírenské společnosti ŠKODA AUTO se zaměřuje především na strojírenství a elektrotechniku. Pro školní rok 2020/2021 bylo evidováno více než 800 přihlášek, do prvních ročníků bylo přijato 272 žáků. Škola otvírá v tomto školním roce 17 oborů včetně nástavbového a dálkového studia, a to jak tradičních, zakončených výučním listem, jako autolakýrník, nebo operátor logistiky, tak maturitních, například mechatronik, nebo průmyslový logistik. Díky široké nabídce zde najdou uplatnění chlapci i dívky. Všichni úspěšní absolventi zároveň získávají na základě společného rozhodnutí společnosti ŠKODA AUTO a Odborů KOVO nabídku pracovního místa na dobu neurčitou ve společnosti ŠKODA AUTO.

Historie odborného vzdělávání v automobilce sahá až do roku 1927. Za více než 90 let svého působení má škola již více než 23 000 absolventů. Velká část přípravy žáků probíhá na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě možnost seznámení se s výrobou je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky moderním formám výuky rozvíjí škola znalosti, které studenti uplatní v praxi a díky nimž je proces zaučování v pracovním prostředí značně usnadněn. Jako skvělý a unikátní příklad duálního vzdělávání lze uvést kupříkladu projekt žákovského vozu, který je pevnou součástí programu středního učiliště automobilky. Od roku 2013 žáci učiliště každoročně navrhují a vyrábějí koncepční vůz vycházející ze sériového modelu značky ŠKODA. Letos byl představen již sedmý žákovský vůz ŠKODA SLAVIA.

Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 a jejímž cílem je komplexní vzdělávání žáků a zaměstnanců. ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO i za prohlubování jejich odborných znalostí mimo jiné také v souvislosti s transformací v oblasti elektromobility.

ŠkodaŠKODA AUTO věnuje na vzdělávání mladých lidí i zaměstnanců dlouhodobě velký důraz. Na základě podpisu Memoranda s Odbory KOVO v roce 2014 o podpoře odborného vzdělávání proběhla modernizace výukových prostor Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO. Vzdělávání je jeden z hlavních pilířů rozvoje společnosti, do něhož investuje za podpory Odborů KOVO více než miliardu korun ročně. Již v roce 2007 otevřela nové Vzdělávací centrum Na Karmeli v centru Mladé Boleslavi, které kromě zázemí pro školení a vzdělávání zaměstnanců hostí i ŠKODA AUTO Vysokou školu. Ta si letos připomíná výročí 20 let existence a dodnes je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost.

ŠKODA AUTO vedle toho podporuje také dvacet univerzit a čtyři desítky středních škol napříč celou Českou republikou. Pro studijní a výzkumné účely automobilka pravidelně poskytuje vozy či jednotlivé komponenty. Díky této těsné spolupráci mají odborní pedagogové i studenti možnost blíže se seznámit s nejmodernější technikou a novými technologickými přístupy.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.