Škoda Auto otevřela nové školící středisko v Kvasinách

Společnost Škoda Auto ve svém závodě v Kvasinách otevírá nové školicí středisko pro robotiku a automatizaci a v daném místě tím rozšiřuje své vzdělávací možnosti. V budoucnu zde tak budou zaměstnanci získávat související potřebné teoretické i praktické znalosti. Touto cestou česká automobilka své zaměstnance v Kvasinách připravuje na výrobu modelu Octavia, která bude zahájena v létě 2024. Škoda Auto významně navyšuje své výrobní kapacity díky využití nejmodernějších výrobních procesů. Zmíněná investice umožňuje druhému největšímu českému závodu značky Škoda rozšířit nabídku technického vzdělávání.

škoda auto kvasiny

„Investice do výstavby školicího střediska je důležitým předpokladem pro zajištění budoucího vývoje naší společnosti. Vyspělé robotické a automatizační technologie jsou v našich závodech nedílnou součástí výrobních procesů a s nimi úzce souvisí odpovídající pokročilé vzdělávání našich zaměstnanců. Dbáme na to, abychom jim poskytli dovednosti potřebné k plnému využití potenciálu našich zařízení. Tímto způsobem dosáhneme usnadnění rutinních úkonů, vyšší efektivity a optimalizace kapacit.” Andreas Dick, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky

Flexibilní školicí modely pro různé úrovně vzdělávání
Oddělení výroby společně s oddělením plánování české automobilky investovaly přibližně 1 milion eur do nejmodernějšího vybavení školicího střediska – jedná se o nové větší prostory disponující vyšší kapacitou a moderními technologiemi. V těchto prostorách se nacházejí dvě třídy pro pokročilou teoretickou výuku a dále tři robotická pracoviště pro praktická cvičení. Vzdělávací obsah z nabídky Škoda Academy se zaměří na robotiku a problematiku PLC (programovatelné logické automaty), tedy znalosti, jejichž význam se s nadcházejícím zahájením výroby modelu Octavia v kvasinském závodě bude zvyšovat.

Dosud měli zaměstnanci závodu pro účely vzdělávání přístup pouze k jedné robotické buňce, kterou mohli využívat v rámci dvou školicích modelů zaměřených na robotiku a jednoho školicího modelu konkrétně zaměřeného na PLC. Jenom v loňském roce proto muselo za účelem získání dalších znalostí do hlavního závodu v Mladé Boleslavi dojíždět téměř 200 zaměstnanců.

škoda auto kvasiny

Individuální nabídka školení pro 300 zaměstnanců ročně
Každý rok získá v Kvasinách specializované technické znalosti v oblasti normativních kurzů, robotiky, e-mobility a měkkých dovedností až 300 mechaniků, elektrikářů a elektroniků z oddělení seřizování výrobních linek a údržby. Obsah a forma nabízených školení budou individuálně přizpůsobeny potřebám účastníků a jejich oddělení. Nové prostory umožní realizovat školení od vstupní úrovně pro nové zaměstnance až po pokročilé školení na odborné úrovni pro mistry a mistrové.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO
skoda logo new