Škoda Group mění organizační strukturu top managementu s cílem podpořit budoucí růst

Škoda Group, přední evropský výrobce řešení pro veřejnou dopravu, přistoupila ke strategické transformaci vrcholového vedení a organizační struktury. Cílem je optimalizovat provozní výkonnost a přizpůsobit se vyvíjející se dynamickému trhu. S účinností od středu 11. října 2023 byl Didier Pfleger jmenován na pozici Executive Chairman, nový CEO Škoda Group se stal Petr Novotný. V rámci zvýšení efektivity skupiny rovněž slučuje své čtyři obchodní regiony do dvou a jmenuje nového COO. Tyto změny vytvářejí pro Škoda Group pozici pro budoucí růst, inovace a adaptabilitu v dynamickém globálním prostředí.

škoda group

Nová struktura se více zaměřuje na operativní řízení a tím související zvýšení pravomocí a odpovědnosti jednotlivých oddělení a divizí. V rámci změny bylo nejvyšší vedení skupiny nově rozděleno do dvou klíčových pozic.

Didier Pfleger , dosavadní generální ředitel, byl jmenován na pozici výkonného předsedy. V této funkci bude zajišťovat strategické vedení a určovat celkově vizi Škoda Group. Své bohaté zkušenosti a odborné znalosti k utváření budoucího směřování skupin, zvýšení inovací, posilování partnerství a veřejných záležitostí.

„Naše skupina v posledních třech letech zaznamenala nebývalý růst a expanzi. A to i díky týmu manažerů, kteří čelili náročným podmínkám na trhu a v dodavatelském řetězci. A mým cílem je umožnit Škodovce v tomto růstu pokračovat. Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamickému trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy,“ okomentoval změny Didier Pfleger.

ceo novotný škoda group

Petr Novotný převezme vedení Škoda Group a zaujme pozici generálního ředitele. Bude probíhat jak za fungování všech skupinových divizí, závodů, tak i za strategickou realizaci všech skupinových aktivit. Přináší bohaté znalosti a schopnosti, které zajistí, že Škoda Group bude i nadále prosperovat a rozvíjet se v dynamickém prostředí.

„Role CEO Škoda Group je pro mě ctí. Je to ale velký závazek a odpovědnost. Škodovka je připravena s velkou tradicí a já jsem jí pomohl na cestě k dalšímu růstu, takže by byla ještě efektivnější a flexibilnější. Náš poslání je poskytovat světu řešení pro veřejnou dopravu, která je špičkou v oblasti technologií a přináší výhody našim zákazníkům i obyvatelům měst,“ uvedl Petr Novotný.

Společně s těmito změnami skupina nově uspořádá obchodní regiony. Dosavadní čtyři jsou sloučeny do dvou. Region CZ/SK se slučuje s Regionem Středovýchod a Region Západ se slučuje s Regionem Sever. Sloučené regiony povedou Tomáš Ignačák, prezident Regionu CZ/SK & Central East, a Jan C. Harder, President Region West & North.

seminář Misan

Reklama

Zdeněk Sváta přechází do role COO Škoda Group. Jako provozní ředitel zastřešuje veškeré aktivity týkající se provozu (Operations), zajišťování zdrojů (Sourcing) a projektového plánování (Project Management Office).

Kompletní přehled nejvyššího vedení Škoda Group naleznete zde .

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION as
Škoda Transportation