Škoda Group získala významný projekt na modernizaci a údržbu minimálně 280 lokomotiv v Egyptě za více než jednu miliardu eur

Škoda Group podepsala s Egyptskými státními drahami (ENR) smlouvy o modernizaci a údržbě alespoň 280 diesel-elektrických lokomotiv. Projekt, který znamená expanzi Škoda Group do Afriky, tvoří dvě smlouvy. První se týká modernizace lokomotiv realizované v průběhu následujících devíti let, druhá smlouva poskytování full-servisu až na 15 let. Většina prací bude probíhat přímo v Egyptě, což podpoří lokalizaci a zaměstnanost lokálních pracovních sil na všech výrobních pozicích. Tyto velké zakázky podtrhují zaměření Škoda Group na poskytování modernizace a full-servisu po celou dobu životnosti vozidel. Celková hodnota projektu přesahuje celou jednu miliardu eur.

Škoda group Egypt

 

“Tyto zakázky představují pro Škoda Group historický milník. Díky našemu know-how a dobrým výsledkům v oblasti servisu a modernizace máme skvělou pozici pro poskytování špičkových služeb pro uvedený projekt.ů Didier Pfleger, generální ředitel Škoda Group

Škoda group Egypt

 

„Tyto zakázky představují pro Škoda Group historický milník. Díky našemu know-how a dobrým výsledkům v oblasti servisu a modernizace máme skvělou pozici pro poskytování špičkových služeb pro uvedený projekt. Náš cíl je využít naše schopnosti a zkušenosti pro budování trvalých vztahů a dlouhodobě se tak podílet na zvyšování kvality železničního sektoru na Blízkém východě a v Africe. Úspěch v daném projektu je dalším potvrzením naší strategie expandovat na zahraniční trhy. Chci poděkovat egyptské vládě a jejímu ministerstvu dopravy JE Kamelovi al-Wazirovi za důvěru, kterou nám projevili,“ prohlásil Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

Škoda group Egypt

Na začátku projektu budou ve výrobním a servisním závodě Škoda Group v Šumperku v České republice modernizovány dva prototypy lokomotiv. Zvedací lokomotivy pak budou s pomocí rozsáhlých znalostí a kompetencí Škody modernizovány a udržovány přímo v Egyptě. Pro zajištění úspěšné realizace skupina poskytne na svých pracovištích školení právě při realizaci prototypů. Egyptští pracovníci budou vybaveni potřebnými odbornými znalostmi jak v Česku, tak v Egyptě, aby mohli pracovat na lokomotivách dle evropských průmyslových standardů. Při výběru a školení těchto pracovníků bude Škoda spolupracovat s obchodním partnerem v Egyptě.

Škoda group Egypt

 

„Jsme opravdu nadšeni, že můžeme egyptským cestujícím i státním drahám nabídnout vysokou spolehlivost, dostupnost a bezpečnost lokomotivy na železnici. V průběhu následujících devíti let dodáme do Egypta minimálně 280 zmodernizovaných a opravených lokomotiv s prodlouženou životností o dalších 15 až 20 let. Pro uvedené lokomotivy budeme zajišťovat až patnáctiletý full-servis. Jsme přesvědčeni, že právě full-servis je pro naše zákazníky nejefektivnější způsob kvalitní péče a údržby celé flotily vozidel,“ říká Marek Herbst, Senior Vice President Service ve Škoda Group.

Co je součástí modernizace?
Egyptské lokomotivy projdou zásadní revizí a obměnou svých komponent. Generální oprava se týká pohonů a pneumatické části lokomotiv. Brzdovou soustavu a elektrické rozvody čeká komplexní modernizace. Promění se i kabina strojvedoucího, do které bude nainstalován nový řídicí pult. Zkontroluje se upraví také systém nadřazený řízení TCMS. Na závěr lokomotivy podstoupí i designovou přestavbu.

Škoda group Egypt

Servis ve skupině Škoda
Škoda Group poskytuje servis nejen pro své vlastní produkty, ale i pro vozidla ostatních výrobců. Služby v oblasti servisu zajišťuje ve Škodovce přes 1500 zaměstnanců. Vedle patnáctiletého servisu pro egyptské lokomotivy nově zajistí například třicetiletý full-servis pro jednopodlažní jednotky Moravia. V zahraničí si full-servis objednali mimo jiné město Tampere, ARST Sardegna či Estram Eskisehir. V České republice je to pak Dopravní podnik hl. města Prahy, pro který Škoda Group zajišťuje full-servis pro dvě linky metra, a Plzeňské městské dopravní podniky, kde má skupina na starost opravy a údržbu celého vozového parku.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation