ŠKODA JS v cílové rovince klíčové etapy dostavby JE Mochovce 3,4

škoda js mochovce

Ve slovenské Jaderné elektrárně Mochovce začaly první kroky ke spouštění třetího bloku. V těchto dnech prováděla ŠKODA JS a.s. pro Slovenské elektrárne, a.s. práce na roztěsnění reaktoru a připravovala reaktor pro vložení první palivové kazety, k čemuž došlo v noci na dnešek. Začalo tak fyzikální spouštění 3.bloku. Po jeho skončení, cca za dva měsíce, bude následovat dvouměsíční etapa energetického spouštění, kdy se postupně zvyšuje výkon reaktoru. K dosažení stoprocentního výkonu reaktoru bude potřeba přibližně 18 týdnů. Pokračují práce na dokončování 4. bloku elektrárny.

škoda js mochovce
V roce 2008 provedlo konsorcium firem ŠKODA JS, ENSECO, VÚJE a Inženierske stavby Košice posouzení stavu zakonzervovaného zařízení a konstrukcí. Bylo zaměřené i na splnění legislativních požadavků a dokumentaci k ověření zkoušek. ŠKODA JS následně v roce 2009 podepsala se společností Slovenské elektrárne smlouvu o dílo na dostavbu části jaderného ostrova 3. a 4. bloku JE Mochovce.

škoda js mochovce

V současné době jde pro společnost ŠKODA JS o největší komplexní investiční projekt typu EPC čili Engineering Procurement Construction. K získání zakázky pomohlo zejména, že se ŠKODA JS osvědčila v roli finálního dodavatele primárního okruhu a transportně-technologické části, jako výrobce kompletu reaktoru a dalších komponent již v bývalém Československu v Jaslovských Bohunicích, v Dukovanech a v Temelíně, v Maďarsku, v Německu. Dodala také reaktory pro první dva bloky v JE Mochovce.

škoda js mochovce

Pro třetí a čtvrtý blok JE Mochovce ŠKODA JS vyrobila oba komplety reaktoru typu VVER 440 a je dodavatelem nejen důležitých provozních systémů elektrárny – technologie primárního okruhu, transportně-technologické části, ale i spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části systému kontroly a řízení a dílen údržby. Od roku 2015 poskytuje ŠKODA JS investorovi inženýrskotechnický tým, který ho podporuje servisními činnostmi prakticky ve všech oblastech inženýrské přípravy a výstavby elektrárny, inženýringu, realizace i spouštění elektrárny.

„Jsme hrdí, že jsme mohli významným způsobem přispět k tomuto úspěchu slovenské, ale i české jaderné energetiky,“ uvedl generální ředitel ŠKODA JS František Krček. „Práce na dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce pro nás byly a jsou velmi důležité. Umožnily nám zejména zachovat kontinuitu a inovovat know how na úrovni firmy i našich pracovníků. Je to obrovský projekt a pro nás obrovská příležitost, které jsme dokázali využít. Za třináct let práce na projektu jím na Slovensku nebo v ČR prošly stovky našich pracovníků, kteří prokázali své znalosti a získali novou zkušenost z práce podle nejnovějších evropských legislativních a bezpečnostních norem. Spektrum dodávek a činností, které ŠKODA JS zajišťovala, pokrývá nejen oblasti jaderného ostrova. Disponujeme unikátním a výkonným projektovým týmem, který je schopný komplexně realizovat a řídit nejsložitější projekty v oboru jaderné energetiky. Práce na projektu JE Mochovce je skvělou referencí. ŠKODA JS i české energetické strojírenství, spolupracující české a slovenské firmy prokazují svou vysokou odbornost a realizační schopnosti při opětovném rozvoji jaderné energetiky. Doma i v zahraničí.“

Jan Stolár, tiskový mluvčí ŠKODA JS, Zdroj foto vč. titulní: Slovenské elektrárne, a. s.