Slavnostní poklepání základního kamene stavby soutěžního objektu týmu ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe

solar decathlon europe čvut

V prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe mají soutěžní týmy za úkol navrhnout, postavit a provozovat během soutěže a veřejných přehlídek udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie.

Tým ČVUT zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“ a jako modelovou budovu si vybrali studentské koleje Větrník v Praze. Návrh nástavby na bázi dřeva klade důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, vše podle zásad udržitelné výstavby (http://firstlife.cz). Soutěžní porota hodnotí jak celkové projektové řešení, tak projekt a skutečnou realizaci reprezentativního funkčního výseku tzv. demonstrační jednotky, která bude postavena na ČVUT a poté převezena na místo konání soutěže, do Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku (Německo). Zde bude spolu s domy dalších 17 týmů z Evropy a Asie představena soutěžní porotě a veřejnosti během prohlídek. Soutěžní objekt ČVUT byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším Solárním kampusu, pro dlouhodobé ověřování vlastností a propagaci udržitelné výstavby.

solar decathlon europe čvut

Přijměte srdečné pozvání na představení náročného studentského projektu za účasti vedení ČVUT, dalších hostů a partnerů projektu při příležitosti slavnostního zahájení stavebních prací.

solar decathlon europe čvut

Na místě vás studenti seznámí se svým soutěžním projektem. Budete mít možnost si ve virtuální realitě prohlédnout budoucí výsledek, diskutovat s jeho autory, zástupci vedení ČVUT i partnerů projektu. Pro zájemce bude také připravena celková exkurze univerzitním centrem.

KDY: středa 30. března 2022, 14.00 hodin
KDE: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Zdroj zprávy: ČVUT Praha