Snídaně s odborníky nad novelou zákona o hospodaření energií

Praha. Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která nabyla účinnosti 1. července 2015, přinesla pro české podniky spoustu novinek.

Bohužel, překvapených firem neubývá. Navíc, firmám již hrozí pokuty za nesplnění jejich nových právních povinností. Právě proto se TÜV SÜD Czech, přední autorita na poli inspekcí a certifikace, včetně oblasti systému energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 a energetického auditu, rozhodla zorganizovat snídani s odborníky na téma legislativních novinek vyplývajících pro české firmy z novely zákona 406/2000. Na akci, která se konala 6. května 2016, vystoupili Ing. Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly Státní energetické inspekce (SEI), Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ing. Jiří Špička, ředitel divize Management Service a Ing. Tomáš Chadim, manažer oddělení Průmyslová Energetická Efektivita, oba ze společnosti TÜV SÜD Czech.

Snídaně s odborníky

V čele na foto zleva: Ing. Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ing. Marcela Juračková (Státní energetická inspekce), Ing. Tomáš Chadim (TÜV SÜD Czech), Ing. Jiří Špička (TÜV SÜD Czech)

„Podstatou novely zákona 406/2000 je podnítit zájem o to, jakým způsobem spotřebováváme energii, co nás to stojí, a jestli zde není prostor k úsporám. Hlavní motivací k dosahování úspor energie by ovšem neměly být dotace, ale úspory budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie,“ prohlásil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). „Na trhu je mnoho subjektů, které se do současné doby vůbec nezajímaly o to, kde a kolik platí za spotřebu energií. Pronájem svých prostor hradily v ceně za metr čtvereční; firmy vzaly tuto fixní položku, rozúčtovaly a zaplatily, ale do příchodu novely zákona 406/2000 vůbec neuvažovaly, zda se chovají racionálně či efektivně. Tento způsob myšlení je pro mnoho firem zcela nový, ale z dlouhodobého hlediska je velkým přínosem jak pro firmy, tak pro českou ekonomiku,“ souhlasil Tomáš Chadim, manažer oddělení Průmyslová Energetická Efektivita společnosti TÜV SÜD Czech.

SEI: Pokuty bohužel budou
Státní energetická inspekce (SEI) uznává, že čeští podnikatelé měli málo času na implementaci svých nových povinností v oblasti energetické efektivity. Přesto, že novela zákona nabyla účinnosti na začátku července 2015, lhůta pro splnění povinností byla již 5. prosince 2015. Proto SEI vydala před koncem loňského roku prohlášení, že dokud nedostane impulz z trhu, že již byl dostatek času na splnění povinností, uplatní takzvanou ochrannou lhůtu, kdy nebude chodit na kontroly této povinnosti z vlastní iniciativy. „Tato ochranná lhůta sice zatím platí, ale již se rozběhl průzkum trhu, který by měl indikovat stav naplňování povinností. Je tedy možné, že rok od vstoupení novely zákona v účinnost, budou již kontroly v běžném rozsahu zahajovány. Inspektoři SEI nyní směřují svou kontrolní aktivitu do jiných oblastí. U energetických auditů se pak snažíme přinášet spíše osvětu a říkat firmám, jaké mají povinnosti, které ze zákona vyplývají, a jak je mají naplnit tak, aby byly s tímto zákonem v souladu,“ řekla Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly SEI. Juračková ale prozradila, že do SEI začaly chodit samostatné podněty na kontrolu firem. „Jsme pořád kontrolním orgánem a máme své povinnosti. Proto, pokud nám přijde podnět na kontrolu nějakého podniku, pak tento podnět prošetřit musíme,“ řekla. „Nevím, jestli je to v rámci konkurenčního boje. Ovšem dle toho, jak je nastaven právní řad v České republice, pokud jste právnická osoba a zákonné povinnosti nesplňujete, nelze neudělit pokutu. Ve firmách, kam chodíme na základě podnětů, se alespoň snažíme zjišťovat takzvané liberační důvody. To znamená, že pokud nám v plné míře prokážete, že jste měli snahu o splnění svých povinností – třeba máte sepsané smlouvy, podle kterých do určitého data budete mít hotový energetický audit, nebo se připravujete a už implementujete nějakou normu – tak tyto polehčující okolnosti bereme v úvahu, když stanovujeme výši pokuty. Bohužel ale nelze pokutu neudělit,“ řekla Juračková.

„Víme, jak důležité je pro české firmy splnit své povinnosti a zároveň se chovat ekonomicky efektivně a šetrně k životnímu prostředí. Proto jsme tu pro ně. Chceme nejen odpovídat na případné dotazy, ale především být pro české firmy proaktivním partnerem, který pomáhá proměnit legislativní výzvu v příležitost,“ shrnul myšlenku setkání Tomáš Chadim.