Snižování nákladů a zvyšování produktivity pomocí zdokonaleného plánování

preactor

Společnost Minerva Česká republika a.s. vás zve na konferenci o možnostech a technologiích v leteckém průmyslu, kde bude prezentovat výkonný plánovací systém pro výrobní firmy.

Letecký průmysl, to zdaleka nejsou jen letadla, ale i kompletní zázemí pro servis a opravy letadel i další techniky, velmi rozsáhlý komplex technologií pro provoz letišť, technologie a produkty pro obsluhu cestujících, vytápění, větrání, čištění, odsávání, speciální automobily, palivová logistika, gastro, komunikační systémy a mnoho dalších produktů a služeb.

minerva

Konference je proto zaměřena multioborově, takže na své si přijdou zástupci z dodavatelských oborů i z firem, pro které by letecký průmysl mohl být novým prostorem pro jejich služby a produkty. Spektrum programu ukazuje, že mnoho témat je společných pro klasické strojírenské firmy i pro firmy, které se specializují výlučně nebo většinově na letectví. Zmiňme jen Průmysl 4.0, efektivní řízení výroby, plánování zakázek, řešení krizových situací a poruch, řízení kvality, řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce nebo trendy automatizace a robotizace.

minerva

Společnost Minerva Česká republika zde představí systém pokročilého plánování výroby – APS Simatic IT Preactor, který již přes 20 let úspěšně dodává do českých firem. Jedná se o špičkový produkt společnosti Siemens, který používá mnoho tuzemských a samozřejmě i zahraničních strojírenských firem pro podrobné a současně elastické plánování kapacit své zakázkové náplně, řešení zakázkových kolizí a dalších situací ve výrobě. Tento systém má bezkonkurenční flexibilitu pro různé druhý výrob a v německých, resp. evropských strojírenských firmách představuje silný nástroj pro získání konkurenční výhody.

Minerva APS

Konference „O č e k á v a n ý   v ý v o j   l e t e c k é h o   p r ů m y s l u   v   ČR  a   v e   s v ě t ě“ se koná 4.12.2018 v Brně, a to v kongresovém centru hotelu Holiday Inn na ulici Křížkovského 20 (vedle budovy nadzemních garáží a vedle vchodu do pavilonu E brněnského Výstaviště BVV.

Stránky konference naleznete zde. Přihlásit se můžete tady.

Pokud se chcete seznámit se systémem plánování výroby, který dodává společnost MINERVA ČR a současně získat přehled o možnostech participace v širokém odvětví leteckého průmyslu, registrujte se nejpozději do 2.12.2018 na tuto konferenci, která proběhne v úterý 4.12.2018 v Brně.