SP ČR dál jedná s vládou o pomoci s cenami energií

plyn

Ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se setkali se šéfy Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory Janem Rafajem a Zdeňkem Zajíčkem, aby projednali cílenou vládní pomoc s cenami energií pro firmy z energeticky nejvíce náročných odvětví. Navázali tak na jednání s premiérem Petrem Fialou z konce října. Výsledkem je dohoda, že vláda do poloviny prosince najde a představí řešení, které zmírní dopady oznámeného navýšení regulované složky ceny elektřiny ERÚ na tyto společnosti.

elektřina energie

„V tomto roce vláda vydá na pomoc domácnostem a firmám s cenami energií okolo 110 miliard korun. V nákladných a plošných kompenzacích už ale pokračovat nemůžeme, chceme-li dát veřejné finance do pořádku po minulé vládě. Proto jsme také připravili ozdravný balíček a sestavili odpovědný státní rozpočet na příští rok, který tento týden schválila Poslanecká sněmovna. Uvědomujeme si, že pro některé podniky z energeticky náročných odvětví může dojít v příštím roce k razantnímu zvýšení výdajů na energie, proto jsme se rozhodli vyslyšet hlasy zástupců Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy a do zhruba dvou týdnů najdeme pro tyto firmy řešení,“ popisuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

„V rámci schváleného konsolidačního balíčku jsme prosadili možnost poskytnout státní pomoc s platbami za POZE kdykoliv v průběhu roku, ne pouze jednou jako v současnosti. Pokud dojdeme s podnikatelskými svazy k dohodě a já věřím, že jsme na dobré cestě, rád ji rychle připravím,“ potvrzuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že schválené opatření umožní pomoc s cenami elektřiny poskytnout také více cíleně a bez potřeby notifikace ze strany Evropské komise.

„Pro nás je důležité, že vláda chápe, že vysoké poplatky by ničily konkurenceschopnost řady firem v České republice. Stávající cenové rozhodnutí ERÚ například s téměř trojnásobným meziročním růstem regulované složky ceny elektřiny pro hladinu velmi vysokého napětí je pro nás nepřijatelné. Řešení se dopracovává a věříme, že zhruba do 14 dnů budou oznámeny výsledky s konkrétními sazbami snížených poplatků za POZE tak, aby s nimi firmy mohly co nejdříve ve svých plánech pracovat,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj výsledky dosavadních jednání se zástupci vlády.

„Oceňujeme, že vláda ve spolupráci s ERÚ už na základě našich podnětů zmírnily částečně dopady cenového rozhodnutí na domácnosti a i na firmy a že nárůst ceny energií nebude tak vysoký, jak ERÚ původně avizovalo. Podařilo se najít možnost, jak část regulované složky rozložit v čase. Přesto ale nárůst regulované části energie bude u velkoodběratelů výrazný, a to zejména v části poplatků za OZE. Kvůli tomu by se zejména energeticky náročné podniky dostaly do velkých potíží, protože když promítnou ceny regulované složky energií do ceny výrobků, můžou ztratit svou konkurenční výhodu vůči firmám z jiných zemí EU. Nutno přitom dodat důležitou informaci, že Česko má v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie rozvinutější průmyslovou základnu a tuzemský průmysl má i mnohem vyšší energetickou náročnost. Ta je zhruba dvakrát vyšší na jednotku HDP, než je průměr EU. Každé zvýšení cen energií proto na české firmy dopadá mnohem více než na firmy v jiných zemích. Ministr financí a ministr průmyslu si tento problém uvědomují, a proto věřím, že spolu najdeme způsob, jak energeticky náročným podnikům pomoci a budeme jim moci dát jasnou zprávu během následujících dvou týdnů. Jsem také rád, že jsme se s ministry shodli, že téma energií a předvídatelnost jejich cenotvorby v části regulované složky je natolik zásadní pro české podnikatele, že budou i v příštím roce společná jednání na této úrovni intenzivně pokračovat,“ uvádí prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

ADK

Reklama

Ministři a zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory se rovněž domluvili, že se budou pravidelně setkávat ve stejném formátu i v příštím roce, aby diskutovali o různých systémových řešeních, která do budoucna zabrání nepředvídatelnému zvyšování regulované složky energií.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu