SP ČR na tripartitě diskutoval o státním rozpočtu pro tento rok

tripartita

Svaz průmyslu a dopravy ČR se na středečním zasedání tripartity zapojil do diskuze o státním rozpočtu pro tento rok. Delegace vedená viceprezidentem Svazu průmyslu Janem Rafajem a Janem Wiesnerem, prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, hájila v rámci sociálního dialogu zájmy zaměstnavatelů a oblastí významných pro konkurenceschopnost a budoucnost českého hospodářství.

tripartita

 

„K dnešnímu jednání jsme bohužel všechny podklady dostali až včera večer, což je u takto důležitého tématu z pohledu sociálního dialogu nedostatečné. Chápeme, že návrh státního rozpočtu vyžaduje komplexní přístup a vládu čeká ještě další vyjednávání, zároveň ale doufáme, že se tato situace nestane zvykem. Naše stanoviska, doporučení a návrhy proto vycházejí z dlouhodobého sledování vývoje diskuze kolem rozpočtového provizoria a návrhu rozpočtu,“ uvedl za zaměstnavatele Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ROZPOČTOVÉ PRIORITY
„Z pohledu zaměstnavatelů a byznysu je pro budoucnost klíčové, aby stát podporoval investice do infrastruktury – a to jak dopravní, energetické, tak i digitální. Zároveň musí státní rozpočet zohlednit potřebu dlouhodobých investic do konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého hospodářství. Kromě rozpočtu je k podpoře ekonomiky potřeba také využít prostředky z Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu či Evropských strukturálních a investičních fondů. Jejich čerpání je třeba správně nastavit, nedávat zbytečné limitace a začít výzvy vyhlašovat,“ dodal Jan Rafaj.

ZAMĚSTNAVATELÉ PODPORUJÍ KONSOLIDACI ROZPOČTU
„Plně podporujeme konsolidaci rozpočtu a záměry zlepšit hospodaření státu. Je dobře, že chce vláda zlevnit provoz státu a udělat revizi výdajů. Nebude to snadné, spousta z toho je práce spíše dlouhodobá a pro další rozpočty, ale je to správný směr. Jiná cesta totiž není. V rámci tlaku na šetření ale doporučujeme zohlednit nejen samotnou výši provozních výdajů, ale zejména celkovou efektivitu státní správy a nepodcenit význam správně nastaveného manažerského řízení a klíčových ukazatelů výkonnosti,“ říká Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a čestný člen Svazu průmyslu a dopravy.

VÝZNAM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A STRATEGICKÝCH INVESTIC
Při diskusi o státním rozpočtu připomněli zástupci zaměstnavatelů také oblasti, které z hlediska budoucnosti hospodářství potřebují investice a pozornost, jako například aplikovaný výzkum: „Je důležité si uvědomit, že nepřipravenost některých soutěží a jejich odkládání dává prostor mít letos reálně některé státní výdaje nižší. Věříme však, že vláda dodrží priority programového prohlášení. Jsou totiž oblasti, které se ekonomice vrátí a je třeba na ně peníze najít. Jedním takovým konkrétním bodem je zabezpečení prostředků na aplikovaný průmyslový výzkum, kde je už teď situace špatná, nejhorší za poslední roky. Je třeba ji rychle stabilizovat a do výhledu státního rozpočtu prostředky dát a soutěže vyhlásit,” upozorňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZELENÁ TRANSFORMACE A KOMPENZACE
Zaměstnavatelská delegace také poukázala na provázanost rozpočtu a nutnost praktického řešení dopadů zelené transformace. „Pro úspěšnou zelenou transformaci je třeba garantovat, že budou v souladu se zákonem včas a v plné míře z výnosů prodeje emisních povolenek procházejících státním rozpočtem vypláceny firmám z odvětví ohrožených únikem uhlíku takzvané kompenzace nepřímých nákladů, jak je běžné v sousedních státech. Bez zajištění výplaty kompenzací, včetně kompenzací za zdraženou energii, budou české firmy zásadně znevýhodněny oproti zahraničí,” vysvětluje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj doplnil: „Zároveň vnímáme příslib ministra průmyslu ohledně předložení dodatečného návrhu na kompenzace drahé energie pro firmy, na které se doposud zapomínalo. Na nastavení řešení kompenzací jsme připraveni spolupracovat a navázat na návrhy, které jsme již vloni předložili.”

MIMOŘÁDNÉ ZRYCHLENÉ ODPISY
Jan Rafaj také připomněl diskuze z minulého roku k mimořádným zrychleným odpisům: „S naším doporučením na prodloužení možnosti uplatnění zrychlených odpisů i za rok 2022 zástupci minulé i současné vlády souhlasili. Jedná se o proinvestiční nástroj, který ve střednědobém horizontu nebude mít negativní dopad na státní rozpočet. Naopak pomůže podpořit investice v situaci, kdy naší ekonomice výrazně chybí. Věříme proto, že zrychlené odpisy bude možné uplatnit i za tento rok.”

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu