SP ČR nadále bojuje za firmy proti skokovému zdražování energie

SPčr energie

Svaz průmyslu a dopravy ČR poslední měsíce požaduje zamezení skokového nárůstu cen regulovaných složek elektřiny a plynu. Nadále platí vyjádření Svazu o potřebě zmírnění růstu, kde stávající cenové návrhy ERÚ by pro řadu firem znamenaly značné zhoršení konkurenceschopnosti.

„Svaz usiluje o zamezení skokového zdražování regulovaných složek cen energie, které může vážně poškodit konkurenceschopnost českých firem. Je to pro nás klíčová priorita. Proběhla a dále probíhají jednání na úrovni premiéra a klíčových ministrů. Věříme, že během následujících dnů a týdnů dosáhneme kompromisního řešení,“ uvádí Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zároveň sledujeme i vývoj v ostatních zemích a dopady na konkurenceschopnost našich firem. Příkladem jsou kroky v Německu (viz například poslední komentář SP ČR zde). Svaz se také proti růstu cen jasně vymezí ve veřejném konzultačním procesu ERÚ k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice a plynárenství. Stanovisko je k nalezení na webu SP ČR. Zároveň nadále jednáme s premiérem a příslušnými resorty o možných řešeních.

Na začátku listopadu Svaz průmyslu a dopravy ČR oslovil své členy v Expertním týmu pro energetiku a klimatickou změnu a v Expertním týmu pro dekarbonizaci průmyslu a provedl mezi nimi rychlý průzkum.

SPčr energie

„Konkrétně jsme získali data od vzorku 57 firem převážně ze zpracovatelského průmyslu. Tři čtvrtiny z nich očekávají nárůst celkové ceny elektřiny, tedy nejen té regulované. I když se nejedná o statisticky významný vzorek, považujeme průzkum za relevantní k potvrzení míry rizika právě pro firmy z energeticky náročných sektorů. Výsledky potvrzují nejen bezprecedentní skok regulovaných složek, ale také riziko nárůstu konečné ceny, a tedy celkových nákladů. Věříme ale, že v rámci probíhajících jednání se zástupci vlády nakonec nalezneme řešení, které bude pro firmy příznivější,“ doplňuje Jan Rafaj.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu