SP ČR: O konci uhlí se nesmí rozhodnout bez kvalitní analýzy

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby Uhelná komise předložila podklad pro rozhodování vládě ČR, kde budou pro jednotlivé scénáře kvantifikovány náklady a dopady odklonu od využití hnědého uhlí při zajištění soběstačnosti ČR v dodávkách elektřiny, definovány rizika a budou předloženy nástroje a opatření k minimalizaci rizik. Svaz průmyslu a dopravy ČR se domnívá, že doporučení Uhelné komise pro vládu ČR musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který je projednán a schválen v pracovních skupinách. Rozhodnutí o bezuhelném roku není úkolem Uhelné komise, ale politickým rozhodnutím.

hnědé uhlí

Diskuse o bezuhelném roku 2038 či jakémkoliv jiném je z pohledu Svaz průmyslu a dopravy ČR předčasná, neboť v aktuální podobě materiálu modelování scénářů chybí výpočet celkových nákladů systému, aktualizace plánu transformace teplárenství a popis podmínek, které jsou nutné pro realizaci jednotlivých scénářů včetně uvedení rizik, které by vedly k odchýlení se od trajektorie scénáře. V neposlední řadě chybí výpočet dopadů scénářů. Doporučit vládě některý ze scénářů bez znalosti těchto širších vztahů, by nebylo zodpovědné vůči českému průmyslu a spotřebitelům.

hnědé uhlí těžba

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu