SP ČR povede od ledna nový generální ředitel Daniel Urban

Daniel Urban generální ředitel SP ČR

Novým generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy ČR se od 1. ledna 2024 stane Daniel Urban. Dosavadního předsedu představenstva Ocelářské unie do funkce jmenovalo představenstvo Svazu na svém mimořádném říjnovém jednání. Daniel Urban v čele SP ČR nahradí Dagmar Kuchtovou, která je generální ředitelkou od roku 2014 a na základě vlastního rozhodnutí na konci letošního roku z pozice odchází.

Daniel Urban generální ředitel SP ČR

Daniel Urban, generální ředitel SP ČR

Daniel Urban přichází coby předseda představenstva Ocelářské unie, která sdružuje všechny hlavní výrobce oceli v Česku i na Slovensku. V minulosti působil mimo jiné ve společnosti ArcelorMittal Ostrava (dnešní Liberty Ostrava) a v energetice. Vystudoval politologii na Karlově univerzitě v Praze a SUNY New Paltz v USA.

„Svaz průmyslu a dopravy vidím jako silnou moderní organizaci, která může se svými členy pracovat na rozvoji podnikatelského prostředí. Tomu je potřeba právě teď věnovat pozornost více než kdy jindy. Vím, že přebírám sekretariát, ve kterém pracují zkušení odborníci, na jejichž expertízy se můžeme spolehnout a těším se na spolupráci s nimi,“ říká Daniel Urban, nově jmenovaný generální ředitel SP ČR.

Dosavadní generální ředitelka Dagmar Kuchtová vede sekretariát Svazu od roku 2014. V největší zaměstnavatelské organizaci v Česku pracuje ale již od 90. let. V minulosti mj. řídila Sekci mezinárodních vztahů. V letošním roce se rozhodla nepokračovat ve své dosavadní pozici. Se Svazem bude ale dále spolupracovat. „Jsem vděčná za ta léta, kdy jsem mohla být na Svazu u rozvoje podnikatelských misí, podílet se na zlepšování proexportní politiky, ekonomické diplomacie i mezinárodních aktivit Svazu, ale především na rozvoji členské základny. Věřím, že Daniel Urban bude aktivity Svazu a jeho renomé dál rozvíjet především směrem k jeho členům,“ komentuje Dagmar Kuchtová.

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR má na starosti především každodenní chod organizace a řízení celého sekretariátu, který čítá na šest desítek odborníků jak v Praze, tak v regionálních zastoupeních. Současně reprezentuje Svaz na jednáních s partnery na národní i mezinárodní úrovni.

„Nový generální ředitel Daniel Urban přináší zkušenosti z fungování podnikatelských asociací a také českého průmyslu. Jako stávající člen představenstva už je zapojen do činností Svazu. Aby byla zachována kontinuita a předání sekretariátu bylo co nejhladší, začne nový generální ředitel již nyní pracovat se současnou generální ředitelkou, aby mohl funkci od ledna plně převzít,“ dodává Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu