Společnost Siemens Mobility obdržela evropský certifikát ECM pro Českou republiku

Vectron siemens ČD

V květnu úspěšně proběhl audit ECM provedený německou společností TÜV SÜD Rail GmbH v Siemens Mobility, s.r.o. v České republice. Na jeho základě byl společnosti udělen certifikát umožňující provádění údržby lokomotiv. Audit pokrýval čtyři hlavní pilíře označené jako „funkce údržby“. Jedná se o funkci ECM I – řízení, ECM II – rozvoj údržby, ECM III – řízení údržby vozidlového parku a ECM IV – provádění údržby. ECM je zkratka anglického označení „Entity in Charge of Maintenance“, společnosti odpovědné za údržbu.

siemens vectron

 

„Celý proces údržby, který poskytujeme pro vozidla Siemens na území České republiky, bylo nutné certifikovat. Jsme velmi rádi, že jsme získali toto důležité osvědčení v oblasti údržby lokomotiv, které vyžaduje evropská legislativa a které umožňuje zlepšit kvalitu provádění údržby pro bezpečný provoz lokomotiv,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel společnosti Siemens Mobility Česká republika.

siemens vectron

Všechny subjekty provádějící údržbu všech kategorií vozidel provozovaných na území České republiky musely být certifikovány nejpozději k 16. červnu 2022. Povinnost certifikace ECM vyplývá z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011.

siemens vectron

Zdroj zprávy: Siemens
siemens