Společnost Siemens rozšiřuje portfolio Xcelerator vylepšenými funkcemi Model Based Definition v nejnovější verzi softwaru NX

siemens

Společnost Siemens uvedla na trh nejnovější verzi softwaru NX™ s funkcí Model Based Definition, který vychází z osvědčených postupů a využívá umělou inteligenci, aby zákazníkům pomohl zásadně zvýšit produktivitu výroby. NX Model Based Definition nabízí širokou sadu nástrojů (definic kót a geometrických tolerancí) pro tvorbu úplné 3D definice výrobků bez potřeby vytvářet výkres. Inženýři tak díky vložení těchto negeometrických dat do CAD modelu mohou nyní organizovaným a anotovaným způsobem vytvořit úplný digitální model produktu, a tím ještě více podpořit celý výrobní proces od návrhu přes výrobu až po validace.

nx siemens

„Ve světě CAD / PLM se pohybuji celou svou kariéru, již přes 35 let. Velmi výjimečně na mě něco zapůsobí tak, jako tento významný pokrok v produktivitě tvorby bezvýkresové definice výrobků,“ řekl Tom Gill, hlavní konzultant společnosti CIMData. „Společnost Siemens inovuje a posouvá navrhování v CADu způsobem, který ukazuje budoucí trendy.“

NX Model Based Definition je první patentovaná technologie svého druhu, umožňuje řešit mnoho výzev, kterým dnes společnosti čelí při digitalizaci vývojového procesu a přechodu z 2D na 3D.

Při snaze vytvořit repliku modelu nakresleného pracovního postupu ve 3D CADu, mnoho společností skončí s 3D výkresem, protože nemají potřebné nástroje k zachycení skutečných busines intelligence. Proto pak nedochází k úplnému využití výhod digitálního dvojčete a digitálního vlákna.

siemens nx

Pomocí funkce NX Model Based Definition mohou návrháři a inženýři automaticky vytvářet a opakovaně používat data, přidávat do modelu více informací a následně data využívat pro jiné produkty či procesy a rozhodnutí, a tak pomalu přecházet na digitální podnik založený na virtuálním modelu. Eliminování manuálního procesu ověřování a oprav dat vede podniky k inovativním a efektivním způsobům navrhování, a tak ke zvýšení produktivity v celém podniku.

Společnost Siemens Digital Industries Software je lídrem v oblasti digitalizace průmyslu a představuje výrobním podnikům, kde jejich vývoj, výroba a automatizace mohou být zítra a v budoucnu. Portfolio Xcelerator pomáhá společnostem všech velikostí vytvářet a využívat možnosti digitálního dvojčete, získat nové poznatky, příležitosti a dosáhnout nové úrovně automatizace a inovací.

Další informace o nejnovější verzi a nových funkcích NX Model Based Definition naleznete zde.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens