Společnosti ENGIE a TÜV SÜD spolupracují v oblasti vodíkové energetiky a technologií Power-to-X

tuv

Společnosti TÜV SÜD a ENGIE spojily síly, aby podpořily své aktivity v oblastech vodíkové energetiky a technologií „Power-to-X“. Příslušnou smlouvu obě společnosti podepsaly v pátek 11. března 2022. Spolupráce se týká všech úrovní hodnotového řetězce, od asistence při schvalovacích procesech, přes inženýrskou činnost, výstavbu a zprovoznění až po provoz systémů.

Při podpisu smlouvy: Charles Hertoghe, Business Development & Strategy Vice-President, ENGIE Thermal & Supply Europe (vlevo), a Thore Lapp, vedoucí divize Business Unit Green Energy and Sustainability ve společnosti TÜV SÜD

V souladu s tzv. „Agendou 2030“ oba partneři v rámci spolupráce uplatní své kompetence, aby urychlili realizaci projektů v oblastech vodíkové energetiky a „Power-to-XL a aby poskytli podporu potenciálním zákazníkům z řad průmyslových podniků a komunálních služeb. Kromě toho je cílem obou partnerů a jejich spolupráce upozornit na velký užitek plynoucí z řešení pro vodíkovou energetiku a technologie „Power-to-X“.

DVA SILNÍ PARTNEŘI PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
Cílem společnosti ENGIE je urychlit využitím obnovitelného vodíku dekarbonizaci průmyslu (hnojiva, rafinérie, chemikálie atd.) a mobility po celém světě. Vývoj se soustředí na zlepšení integrace méně stabilních obnovitelných zdrojů energie do energetického systému a na ukládání vyrobené přebytečné elektrické energie. Společnost zaměstnává více než 200 odborníků věnujících pozornost výhradně vodíku a jeho derivátům (např. metanol, syntetická paliva – tzv. e-fuel – jako syntetický kerosin či metan), takže je pro zákazníky stabilním partnerem, který zajišťuje každý krok projektu od jeho zrodu až po provoz, kdy dodává energii v řádu gigawattů.

S více než 25 000 pracovníky v přibližně 50 zemích je TÜV SÜD přední světovou testovací a certifikační společností. Odborníci této společnosti zajišťují optimalizací techniky, systémů a know-how. Významnou měrou přispívají k bezpečnosti a spolehlivosti technických inovací. V rámci vodíkové energetiky se společnost TÜV SÜD podílí na kompletním hodnotovém řetězci – od výroby, přes uchovávání a distribuci až po její použití v nejrůznějších oblastech. Mezioborové týmy umožňují nejen celkové řešení komplexních projektů, ale také přípravu individuálních řešení pro nejrůznější typy činností.

ROZSÁHLÉ ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI VODÍKOVÉ ENERGETIKY A „POWER-TO-X“
„Společnost ENGIE byla vždy celosvětovým lídrem v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství v průmyslovém měřítku. Podařilo se nám vytvořit rozsáhlé know-how sahající od výroby až po koncové využití. V souvislosti s rapidním nárůstem celosvětové poptávky po „zeleném“ vodíku posilujeme výrobu obnovitelného vodíku ve velkém rozsahu. Naším cílem je dosáhnout výrobní kapacity čtyř gigawattů pro výrobu „zeleného“ vodíku do roku 2030, usilujeme však také o přípravu stávající infrastruktury na přechod ze zemního plynu na vodík. Partnerství, jakým je právě to se společností TÜV SÜD, jsou pro nás důležitým krokem na cestě od projektu k praxi,“ říká Charles Hertoghe, Business Development & Strategy Vice-President společnosti ENGIE Thermal & Supply Europe.

„Společnost TÜV SÜD deklaruje jasnou orientaci na trvale udržitelný rozvoj a nabízí celou řadu služeb napříč celým procesem energetické transformace a dekarbonizace. Pro úspěšný rozvoj vodíkového hospodářství je nutné pokračovat ve vývoji příslušných technologií, jako je například Power-to-X, a zejména umožnit jejich šíření. Do spolupráce se společností ENGIE přinášíme naše rozsáhlé know-how a také desítky let zkušeností s novými technologiemi – chceme tak dosáhnout bezpečných, spolehlivých technických inovací, které se dokážou prosadit i na trhu, a dále podpořit nezbytnou přeměnu zásobovací infrastruktury,“ říká Thore Lapp, vedoucí divize Business Unit Green Energy and Sustainability ve společnosti TÜV SÜD.

Pod pojmem „Power-to-X“ si představujeme všechny metody, které ekologicky vyrobenou/zelenou elektřinu přemění na chemické energetické nosiče pro ukládání elektřiny, na syntetická paliva pro mobilitu nebo na suroviny pro chemický průmysl. Díky „Power-to-X“ lze například ekologicky vyrábět vodík pro vozidla s palivovými články, ale také kerosin pro letadla.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně