Spotřeba tepla ze soustav zásobování dál klesala. V průmyslu se ve druhém čtvrtletí snížila o 17 %

Logo ERÚ

Spotřeba tepla ze soustav zásobování klesala i ve druhém čtvrtletí, meziročně se snížila takřka o 5 %. Největší měrou se o to zasloužil sektor průmyslu, který odebral bezmála o 17 % tepla méně. Spotřeba domácností naopak o 2 % vzrostla. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o provozu teplárenských soustav, kterou zpracoval Energetický regulační úřad (ERÚ).

krize pix

Vývoj spotřeby tepla z centrálních zdrojů v čase kolísal. Zatímco v dubnu a červnu se snížila (o 8,2 %, respektive o 9,4 %), v květnu naopak došlo k nárůstu, a to o 5,1 %. Odlišné bylo rovněž „meziroční skóre“ u jednotlivých kategorií spotřebitelů. Zatímco průmysl spotřeboval o 16,8 % tepla méně, sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví zůstal téměř na loňských hodnotách (-0,1 %) a domácnosti si připsaly dokonce nárůst o 2 %.

„Neznamená to ovšem, že bychom doma začali teplem výrazně plýtvat. Vliv mělo chladnější počasí, teplota se totiž pohybovala v průměru o 0,6 °C pod dlouhodobým teplotním normálem. Především jsme ale spotřebu extrémně snížili už v loňském roce, a to skoro o čtvrtinu. V porovnání s druhým čtvrtletím roku 2021 spotřebovaly domácnosti stále o 22,5 % tepla méně,“ upozorňuje předseda ERÚ Stanislav Trávníček a dodává: „Obdobný efekt jsme mohli ve druhém čtvrtletí pozorovat také u elektřiny a plynu. Tam sice domácnosti spotřebu stále ještě snižovaly, tempo poklesu však, v porovnání s předchozími kvartály, zřetelně zpomalilo.“

Nižší byla v letošním druhém čtvrtletí nejen spotřeba tepla, která dosáhla celkové hodnoty 12,5 PJ, ale také jeho brutto (hrubá) výroba (29,4 PJ, pokles o 4,8 %). Pokračoval trend snižování výroby tepla z hnědého (-6,7 %) a černého (-8,4 %) uhlí i ze zemního plynu (-8,3 %).

Fanuc MSV banner

Reklama

Meziroční pokles se projevil také u technologií na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET), konkrétně o 4,3 %.

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad
Energetický regulační úřad