Stálý výbor pro jádro jednal o výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR

jádro

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) zasedal Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Hlavním tématem byl postup projektu přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech. Jednalo se o první zasedání výboru v novém složení po převedení agendy pod MPO.

Stálý výbor pro jádro

 

„Od mého nástupu na ministerstvo pracujeme na implementaci programového prohlášení vlády v oblasti jaderné energetiky. Především na projektu Dukovany II, přípravě nových jaderných zdrojů v Temelíně a Dukovanech. Stejně tak připravujeme rámec pro budoucí využití malých reaktorů a podporu vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že dnes výbor projednal aktuální stav a další kroky v uvedených oblastech. Výsledkem jsou konkrétní úkoly, díky kterým bude Česká republika schopna dlouhodobě zajistit nízko-emisní a stabilní výrobu elektrické energie z jaderných zdrojů. „Jedná se o další podporu energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti České republiky,“ dodává ministr.

Stálý výbor pro jádro, který se sešel poprvé po schválení nového statutu vládou 27. července 2022 (více informací najdete zde), řešil postup projektu přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech. Zároveň projednal i postup v přípravě dalších velkých nových jaderných zdrojů v Dukovanech a Temelíně. Novým prvkem byla prezentace činností a stavu kolem přípravy rámce pro realizaci malých modulárních reaktorů a ustanovení nové pracovní skupiny, která se bude touto tematikou zabývat. Výbor také zřídil zvláštní pracovní skupinu k zajištění lidských zdrojů pro přípravu, výstavbu a provoz nových jaderných zdrojů a schválil nové složení a mandát dalších pracovních skupin Stálého výboru, které budou pracovat na aktuálních úkolech.

Stálý výbor pro jádro

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo