Státní dluh vzrostl za 1. polovinu roku o 149,6 mld. Kč

peníze

Podle Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR vzrostl státní dluh za 1. polovinu roku 2023 o 149,6 mld. Kč na 3 044,4 mld. Kč, což odpovídá 42,8 % HDP. Nižší nárůst státního dluhu ve srovnání s pololetním schodkem státního rozpočtu ve výši 215,4 mld. Kč souvisel mimo jiné se splátkami části úvěrů, které Ministerstvo financí poskytlo výrobcům v oblasti energetiky.

peníze

 

„Vývoj státního dluhu a zejména tempo jeho růstu potvrzuje nutnost schválení ozdravného balíčku. Bez něj nelze zastavit trend růstu zadlužování a vrátit stát k udržitelnému hospodaření. Jen letos zaplatíme za obsluhu státního dluhu 70, příští rok 90 a v roce 2025 přes sto miliard korun,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Navzdory takto razantnímu nárůstu úroků se naší vládě daří deficity rozpočtu snižovat, což by ale nešlo bez přiměřených úsporných opatření. Zkonsolidované veřejné rozpočty ve svém důsledku pomohou zlevnit i náklady umísťování emitovaných státních dluhopisů na trh,“ dodal ministr Stanjura.

V průběhu prvního pololetí 2023 prodalo MF státní dluhopisy se splatností na jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 287,4 mld. Kč, čímž pokrylo korunové splátky státního dluhu v prvním pololetí celkem ve výši 140,3 mld. Kč. Většinu prodaných státních dluhopisů tvořily fixně úročené střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 252,8 mld. Kč s průměrnou zbytkovou dobou do splatnosti 8,7 let a dosaženým průměrným výnosem ve výši 4,6 % p. a.

Za účelem preventivního posilování disponibilní likvidity v rámci korunového souhrnného účtu státní pokladny byly dále vydávány korunové státní pokladniční poukázky s celkovou jmenovitou hodnotou, která ke konci června v oběhu činila 74,3 mld. Kč. Tím MF vytvořilo dostatečný prostor pro hladké pokrytí zbývající letošní potřeby financování, která bude záviset především na skutečném hospodaření státního rozpočtu v průběhu druhého pololetí roku 2023.

Aktuální zpráva Ministerstva financí obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2022 do druhého čtvrtletí roku 2023.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí