Strategie inteligentní specializace pomůže ČR lépe zacílit výdaje na výzkum a inovace

technologické centrum av

Aktuální bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

„Nová národní strategie posílí pozici České republiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a oživí naši ekonomiku. Naším cílem je zajistit efektivní zacílení veřejných, ale i soukromých finančních prostředků do prioritních inovativních oblastí tak, aby byl plně využit znalostní a výzkumný potenciál naší země,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (Národní RIS3 strategie) pro nové programové období 2021 – 2027 schválila Evropská komise. Účelem strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému.

„Snaha koncentrovat značný objem prostředků z fondů EU na podporu výzkumu a inovací pouze na omezený okruh témat, která jsou na základě analýz identifikována jako prioritní, je důležitým krokem k posílení těch oblastí, v nichž může Česká republika dosáhnout významného pokroku a prorazit i v globálním měřítku. Proto Evropská komise podmiňuje investice z EU fondů do výzkumu a inovací právě existencí a průběžnou realizací Strategie pro inteligentní specializaci,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

K analýze budoucího vývoje, na který strategie klade velký důraz, je používán mj. nástroj z dílny Technologického centra Akademie věd ČR, který je určený právě k identifikaci technologických trendů. Nástroj s názvem Horizon scanning je schopen pracovat s obrovskými objemy dat. Tento systém kombinuje automatické metody s prvky umělé inteligence a expertního posuzování. Jeho výstupem jsou zprávy o vývoji v jednotlivých technologických oblastech, které se opírají o analýzu desítek tisíc odborných datových zdrojů.

„Práce se scénáři budoucího technologického vývoje je trendem, který se prosazuje u těch nejpokročilejších světových ekonomik. To, že se Česká republika řadí mezi ně, je dobrou zprávou pro českou ekonomiku a příslibem další prosperity,“ říká národní RIS3 manažer Daniel Všetečka.

Pro zajištění co možná nejefektivnější implementace RIS3 strategie probíhá od roku 2020 podpůrný projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3. Na projektu spolupracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, Technologická agentura České republiky a Technologické centrum Akademie věd České republiky. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo