Strojírenské firmy se potýkají s kritickým nedostatkem pracovníků

ceec

Praha, 3. května – Kapacity strojírenských firem jsou v současné době naplněny na 93 procent a v zásobníku práce mají společnosti nasmlouvány zakázky na rok dopředu.

Čtyři pětiny ředitelů by proto letos chtěli své kapacity navyšovat, ale narážejí přitom na akutní nedostatek pracovníků. Pouze desetina z nich předpokládá možnost navýšení svých lidských kapacit dle plánu. V případě, že by byl na trhu práce dostatek pracovníků, zvýšila by se přitom výroba ve strojírenství o téměř pětinu. Firmy bojují o zaměstnance a ty stávající si snaží udržet především budováním image firmy a odpovídajícím platovým ohodnocením. Čtyři pětiny firem v tomto roce byly svým zaměstnancům nuceny navýšit mzdy. Vyplývá to ze Studie českého strojírenství H1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Strojírenským firmám se v první polovině roku 2017 daří a podíl společností, které mají více zakázek než za srovnatelné období minulého roku, se aktuálně pohybuje na úrovni 60 procent. Pokles zakázek v meziročním srovnání uvádí jen necelá desetina (8 %) ředitelů strojírenských společností. „Našim společnostem se podařilo zajistit na letošní rok více zakázek, než jsme plánovali a všechny naše společnosti by měly hospodařit ziskově. Rozhodli jsme se i k několika investicím do strojního, zkušebního a měřícího vybavení,“ udává Antonín Růžička, generální ředitel společnosti WIKOV Industry, a.s. „Po výrazném propadu prodejů a složité finanční situaci v roce 2016 se Kovosvitu daří vrátit se v plné síle mezi špičkové výrobce kovoobráběcích strojů. Výsledky společnosti za první kvartál roku 2017 dávají solidní základ pro splnění ročního plánu obratu ve výši cca „1,6“ miliardy Kč., popisuje situaci ve své firmě Libor Kuchař, předseda představenstva společnosti KOVOSVIT MAS, a. s

Vytíženost kapacit firem se přitom pohybuje na vysoké úrovni 93 procent, o pět procentních bodů více než v minulém pololetí. V zásobníku práce mají strojírenské společnosti nasmlouvány zakázky na rok (12,2 měsíce) dopředu. Čtyři pětiny firem (81 %) proto hodlají své kapacity v tomto roce navyšovat, a to v průměru o 14 procent. „Naše společnost v současné době vyrábí již na maximální hranici svých kapacit. Loni se obrat zvýšil o 16 %, letos čekáme nárůst o 10 %. Kapacity už máme velice omezené a 25 % závodu už dnes jede nepřetržitě. Jen letos investujeme 170 mil. Kč do nových a moderních technologií právě na navýšení kapacit a ve střednědobém horizontu zvažujeme rozšíření stávajícího výrobního závodu,“ popisuje rozvoj své společnosti Petr Novák, ředitel závodu Koyo Bearings. „Jak v tomto roce, tak i v následujících dvou letech plánujeme rozšířit kapacity našeho závodu v Mošnově. Celkově dojde k navýšení výrobních kapacit o přibližně 20 %,“ uvádí René Hilscher, generální ředitel CROMODORA WHEELS. „V roce 2017 postupně navýšíme naši kapacitu na přibližně dvoj až trojnásobek,“ odhaduje vývoj své firmy Vladislav Němec, ředitel DEIMOS.

Zde však strojírenské společnosti narážejí na akutní nedostatek pracovníků na trhu práce, který podle většiny ředitelů (85 %) nebude reálné navýšit dle plánu. Pouze desetina strojírenských společností (13 %) si je jistá svou schopností přijmout dostatečný počet zaměstnanců pro zajištění naplánovaného objemu výroby v tomto roce. „Problém je způsoben kombinací nepříznivého demografického vývoje, preferováním humanitních oborů a vyšších stupňů vzdělání v minulosti, a zároveň příznivé dynamiky českého průmyslu,“ jmenuje důvody Alena Burešová, ředitelka pro průmysl a ICT, CEEC Research. „Momentální stav na trhu práce je alarmující, růst průmyslové výroby v posledních letech zapříčinil katastrofální nedostatek pracovní síly,“ komentuje situaci Tomáš Leder Human Resources Senior Manager, ALPS Electric Czech. „Do nedávna bylo strojírenství v podstatě na okraji zájmu vzdělávacího systému i politiků a celkové nastavení společnosti bylo vůči technickým oborům skeptické. Až v poslední době se to mění. Výsledkem je nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních,“ doplňuje Antonín Růžička, generální ředitel, Wikov Industry, a. s.

Aktuálně má přitom dostatek zaměstnanců pouze 5 procent firem, dalších 27 % firem uvádí „spíše ano“. Ředitelé proto zvažují různá řešení, mj. i zaměstnávání cizinců. „Jsme ale silně limitováni možnostmi na trhu pracovních sil. Zde absolutně nechápeme restrikce vízové politiky k Ukrajině. Myslím, že vzhledem ke geopolitické situaci tohoto státu je to jediné blízké řešení pro podniky našeho charakteru. Jedná se velice slušně vzdělané a pracovité síly,“ uvádí Lukáš Chmel, obchodní ředitel společnosti ŽDAS, a.s. „Naše společnost řeší deficit pracovníků využitím zahraničních pracovníků z Polska, Bulharska, Slovenska, Ukrajiny i Vietnamu, a to dlouhodobě, již od devadesátých let minulého století. Nyní se deficit stále prohlubuje, nejsou prováděna dostatečná opatření k uvolnění přísunu zahraničních pracovníků a nedostatek pracovníků je limitujícím faktorem dalšího rozvoje,“ hodnotí situaci František Kulovaný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti BAEST Machinery Holding. „Agenturní zaměstnávání může být pro strojírenské firmy určitým sítem, kde si jako konečný uživatel ověřím, že vybraní kandidáti jsou ti správní a to nejen po stránce pracovních výkonů ale i po stránce adaptace do společnosti (bydlení, nákupy). Řádné agentury poskytují balíčky služeb (ubytování, zajištění lékaře, dopravu do místa výkonu práce, zajištění dokumentů atd.), které nejsou schopni koneční uživatelé v současné době obsáhnout,“ tvrdí Václav Kout, provozní ředitel společnosti Amboseli.

Strojírenské společnosti proto využívají širokou škálu způsobů, kterými se snaží udržet si své pracovníky dlouhodobě. Nejvíce přitom usilují o to budovat image firmy jako dlouhodobě perspektivního zaměstnavatele a poskytnout tak svým zaměstnancům pocit jistoty. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka vyjadřuje nejvíce užívanou strategii udržení si současných zaměstnanců, jí ředitelé strojírenských společností dali známku 8,1. V těsném závěsu pak je poskytování takového finančního ohodnocení, které by bylo odpovídající a konkurenceschopné s podmínkami v kraji (8,0 bodu z maximálních 10) a základní zaměstnanecké benefity jako je např. závodní stravování nebo příspěvek na stravenky, dovolená nad zákonný nárok, nápoje/občerstvení na pracovišti apod. (8,0 bodu z maximálních 10). Nejméně naopak firmy nabízejí zajištění dopravy do zaměstnání nebo ubytování v blízkosti firmy (4,8 bodu z maximálních 10) a propracovaný a jasně daný kariérní plán postupu (5,4 bodu z maximálních 10). „Jedná se o komplexní soubor opatření od moderně fungujícího náboru, přes dodatečnou kvalifikaci zaměstnanců, až po širokou nabídku benefitů. Významná je nadprůměrná platová hladina ve společnosti a dlouhodobá jistota zaměstnání,“ shrnuje Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto. „Nabízíme atraktivní pracovní podmínky, práci na zajímavých úkolech a v mezinárodním prostředí. Nabízíme zaměstnancům i jasnou perspektivu dalšího rozvoje. Jako globálně působící společnost v mnoho oborech pro to máme ideální podmínky. Průběžně samozřejmě sledujeme i mzdový vývoj a držíme se dlouhodobě na špici v našem segmentu trhu. Máme celou řadu benefitů, které je možné čerpat, pokud se zaměstnanec rozhodne, že chce kariérně, či odborně růst v naší společnosti,“ popisuje Milan Šlachta, generální ředitel společnosti Robert Bosch odbytová. „Co se týká stabilizace zaměstnanců využívá naše firma dlouhodobě kromě mzdových složek, které by měly být konkurenceschopné na trhu práce, také celé portfolio zaměstnaneckých výhod motivujících zaměstnance k práci v naší firmě,“ říká Rene Hilscher, generální ředitel společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o.

Společně se všeobecným nedostatek pracovních sil na trhu jde logicky v ruku v ruce i snaha firem získat pracovníky poskytnutím výhodnějších pracovních podmínek, než jaké jim nabízí jejich stávající zaměstnavatel. Většina společností (87 %) potvrzuje tuto zkušenost a uvádí, že v minulém roce nabídla jiná strojírenská firma jejich zaměstnancům lepší pracovní podmínky ve snaze je získat jako své zaměstnance. „Kritický nedostatek pracovních sil situaci logicky eskaloval, zároveň se však objevují tendence o určitou míru spolupráce mezi zaměstnavateli – vyměňují si informace o přechodu svých zaměstnanců a domluví se na jeho výpovědní lhůtě, aby za sebe dotyčný odchozí mohl zaškolit náhradu,“ komentuje situaci Alena Burešová, ředitelka pro průmysl společnosti CEEC Research.

Nedostatek lidských kapacit výrazně limituje strojírenskou výrobu. Pokud by firmy měly dostatek zaměstnanců, a do svých kalkulací o možném navýšení výroby by nezahrnovaly faktor všeobecného nedostatku technických odborníků na trhu práce, navýšila by se výroba ve strojírenství téměř o pětinu (19 procent).

Studie českého strojírenství H1/2017 bude publikována na SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2017, 9. května.

Více na www.ceec.eu.

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Naše studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. CEEC Research vznikl v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracovávání výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické pokrytí rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně strojírenství.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.