Strojírenské semináře během konání MSV 2016

TUV snidaně

Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. pořádá v době konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně několik zajímavých seminářů pro strojírenské firmy.

 

 

1.Bezpečnost strojních zařízení a novinky v této oblasti
Termín a místo konání: 4. října 2016 – úterý, 10:00 – 12:00, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno (5 minut chůze od vchodu do BVV u pavilonu E)

Cena: ZDARMA
Komu je seminář určen: výrobcům strojních zařízení, provozovatelům strojů a technických linek, společnostem dodávajícím řešení v oblasti měření a regulace (MaR) a automatizace

Program: Největší novinky v harmonizovaných normách pro strojní zařízení
ČSN EN ISO 13849-1:2016 (Bezpečnostní části ovládacích systémů)
ČSN EN ISO 13850:2016 (Nouzové zastavení)
ČSN EN ISO 14120:2016 (Ochranné kryty)
Integrované výrobní systémy
Problematika českých překladů harmonizovaných strojních norem
Malé zajímavosti z oblasti bezpečnosti strojních zařízení

Důvody, proč tento seminář neopomenout: jak je již zvykem přednášející rád zodpoví dotazy z oblasti Strojních zařízení, LVD či EMC. Interakce mezi posluchači a přednášejícím je velmi vítána.

2.Průmysl 4.0 jako výzva pro český průmysl
Termín a místo konání: 4. října 2016 – úterý, 13:00 – 15:00, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno
Cena: ZDARMA
Komu je seminář určen: koncovým uživatelům a provozovatelům strojů a str. zařízení, systémovým integrátorům procesní
automatizace, majitelům dílen a továren, projektantům systémů řízení v průmyslu

Program:          Úvod, Průmysl 4.0.
Pohled vybraných odborných firem
Aktivity velkých společností a integrátorů
Rizika v kyber prostoru, ochrana dat
Lidský faktor v Průmyslu 4.0.
Aktivity ČR
Průmysl 4.0 jako příležitost pro TÜV SÜD

Důvody, proč tento seminář neopomenout: obdržíte aktuální informace a novinky z dané oblasti, setkáte se se zajímavými hosty a jejich názory a máte možnost networkingu.

3.Energetická efektivita
Termín a místo konání: 5. října 2016 – středa, 9:30 – 12:00, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno
Cena: ZDARMA
Komu je seminář určen: především pro management a energetiky velkých podniků, podniky s vysokou spotřebou energie
a podniky se záměry na realizaci energeticky úsporných projektů.

Program: Aktuální situace ČR v oblasti energetické efektivity
Státní energetická inspekce – aktuální přístup ke kontrolní činnosti
Financování energeticky úsporných projektů
Energetický management z pohledu certifikačního subjektu
Energetické audity/energetický management – povinnost, nebo přínos pro zákazníka?
Dotazy, diskuse
Důvody, proč tento seminář neopomenout: představíme Vám aktuální situaci v oblasti energetické efektivity. Zjistíte, zdali Vás nebudou čekat nové povinnosti, jak se k aktuální situaci staví SEI a jak můžete čerpat finanční prostředky na energeticky úsporná opatření. Seznámíme Vás s procesem certifikace systémů energetického managementu a procesem zpracování energetického auditu.

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky: Ivana Kroupová, e-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz, mobil: 724 743 419

Pro přihlášení prosím uveďte:
Název (vybraný semináře zaškrtněte)
1. Bezpečnost strojních zařízení a novinky v této oblasti
2. Průmysl 4.0. jako výzva pro český průmysl
3. Energetická efektivita
Jméno a příjmení účastníka
Název společnosti / fyzické osoby
Adresa sídla dle OR / adresa fyzické osoby
E-mail
Telefon
Přihlášky zasílejte do19.9.2016