Svaz průmyslu znovu vyzval vládu kvůli elektrárně v Dukovanech

Na mimořádném jednání tripartity zaměstnavatelé jednomyslně vyzvali vládu, aby co nejrychleji vyhlásila tendr na nový jaderný zdroj v Dukovanech. Odklad kvůli blížícím se volbám do poslanecké sněmovny Svaz průmyslu odmítá a považuje ho za nezodpovědný hazard. Upozorňuje na to, že vláda nesmí ohrozit energetickou soběstačnost a bezpečnost země. Proto musí tendr vypsat co nejdříve.

„Není na co čekat. Jádro v Česku chceme a potřebujeme, jako podmínku pro útlum uhlí v roce 2038 ho uvádí doporučení Uhelné komise. Vláda si také dala výstavbu nových jaderných bloků jako svůj cíl do programového prohlášení, zatím ale nevypsala ani tendr. Není žádný důvod pro odkládání tak zásadní věci,“ volá po akci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Všichni členové tripartity se na jednání shodli, že tendr na výstavbu nových jaderných bloků musí být vypsán co nejdříve a v prvním kole se z něj nemá vyloučit žádný uchazeč. Jedině tak mezi nimi bude dostatečná konkurence a nabídnou dobrou cenu.

Jádro je bezemisní a stabilní zdroj energie. Pokud má Česká republika plnit zpřísněné a velmi ambiciózní celoevropské klimatické cíle, pak je nezbytnou součástí našeho energetického mixu. I občané požadují energetickou bezpečnost a soběstačnost, stejně jako firmy, a nakonec i samotná vláda.

Svaz průmyslu proto také vyzývá vládu, aby na maximum využila potenciál českého průmyslu a jeho unikátní know-how v oblasti jaderné energetiky. „Českou znalost jaderné energetiky nesmíme podcenit. Je důležité využít zkušenosti našich lidí. Vláda musí konat co nejrychleji i z tohoto důvodu. Byla by škoda české kapacity a schopnosti ztratit,“ apeluje na vládu prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu