Tag Archives: ekol

Skupina ČEZ snižuje emise a rozvíjí obnovitelné zdroje

ekologie

Skupina ČEZ se opět zaměřila na snižování emisí a rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.