TAJMAC-ZPS představuje vlastní produkty pro moderní průmyslové procesy

Tajmac ReCON

Firma TAJMAC-ZPS, a.s., řeší mimo vývoj a výrobu obráběcích strojů i úzce související podporu inovací, efektivní plánování a monitorování výroby. Letos na MSV představí blíže dva produkty, základní pilíře své digitální strategie – ReCON OPC UA a ReCON MES, které pomáhají podpořit digitalizaci průmyslových procesů.

Tajmac pozvánka na MSV 2023

ReCON OPC UA: Základní kámen úspěchu v průmyslové automatizaci
recon tajmacReCON OPC UA je vysoce výkonný a flexibilní software, který tvoří základní stavební kámen pro celou řadu produktů. Tento software využívá moderní komunikační standard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) pro bezproblémovou komunikaci mezi různými průmyslovými zařízeními a systémy. Díky této flexibilitě mohou zákazníci snadno integrovat jejich vlastní zařízení a softwarové platformy, nezávisle na jejich původu či technologii. ReCON OPC UA poskytuje infrastrukturu pro další inovativní aplikace a umožňuje sběr klíčových výrobních dat, která jsou následně analyzována pro dosažení vysoké míry efektivity výrobních operací. Tyto data následně poskytuje třetím stranám pomocí OPC UA Clienta nebo MS SQL databáze.

Tajmac ReCONTajmac ReCON

ReCON MES: Výrobní řízení pomocí vizualizace a analýzy dat
ReCON MES (Manufacturing Execution System) je klíčovým produktem založeným na platformě ReCON OPC UA. Tento komplexní softwarový nástroj umožňuje efektivní správu a řízení výrobních procesů. Díky integraci s ReCON OPC UA má ReCON MES přístup k různým zařízením a senzorům, což umožňuje automatizované a inteligentní vyhodnocování dat výrobního provozu. Data z výrobních zařízení jsou transformována a vizualizována v přehledných informacích, které pomáhají identifikovat problémy a zlepšit výkonnost výrobního procesu. ReCON MES nabízí dvě varianty provozu – cloudovou službu na platformě Microsoft Azure nebo on-premisové nasazení v lokálním cloudu, což umožňuje zákazníkům volbu nejvhodnějšího řešení. Kombinace těchto inovativních produktů ReCON OPC UA a ReCON MES tak efektivně podporuje moderní průmyslové procesy. Umožňuje zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a celkové zlepšení produktivity výrobních procesů. Díky spolehlivosti a výkonnosti je ideální volbou pro podniky, které hledají sofistikovaná řešení pro automatizaci své výroby.

Tajmac ReCON

Rozvoj naší digitální strategie přináší další vlastní řešení v oblasti digitalizace a automatizace a je přípravou na výzvy budoucnosti:

  • teplotní kompenzace pomocí umělé inteligence ReCON AI
    Inteligentní využití umělé inteligence umožňuje provádět teplotní kompenzaci výrobních procesů, což zvyšuje přesnost a opakovatelnost výrobních operací nezávisle na okolních podmínkách.
  • predikce opotřebení a zalomení nástroje
    Díky ReCON OPC UA jsme schopni predikovat opotřebení a potenciální zalomení nástrojů, čímž minimalizujeme přerušení výrobního procesu.
  • automatická inteligentní výrobní buňka
    S integrací různých zařízení dosahujeme vyšší úrovně automatizace výroby a optimalizujeme pracovní postupy.

Přesvědčte se sami o přínosech našich produktů pro váš průmyslový podnik a navštivte nás v pavilonu P/stánek č. 029. Základní informace jsou k dispozici na www.tajmac-zps.cz. Náš tým odborníků je připraven navrhnout pro vás moderní řešení pro budoucnost.

Květoslav Hořčica, projektový manažer pro digitalizaci, TAJMAC-ZPS, a.s., www.tajmac-zps.cz

tajmac-ZPS