Technologie ABB řídí výrobu a energetickou účinnost Olefin III, největší evropské petrochemické investice za posledních 20 let

ABB

ABB ve spolupráci s Hyundai Engineering a Técnicas Reunidas nainstaluje svůj přední systém řízení procesů ABB Ability™ System 800xA v novém komplexu Olefin III v polském Plocku. Integrace řídicí architektury ABB Ability™ System 800xA do tohoto megaprojektu umožní společnosti PKN Orlen maximalizovat výkon závodu, řídit poptávku po energii, zajistit kvalitu produktů a optimalizovat efektivitu procesu v reálném čase prostřednictvím nepřetržitého monitorování a analýzy produktivity závodu.

S pomocí nepřetržitého toku dat bude společnost PKN Orlen schopna činit přesnější a informovanější rozhodnutí pro efektivnější využití energie – v souladu se svým cílem snížit emise CO 2 na tunu produktu o 30 procent. K tomu patří i průběžná přísná kontrola požadavků na suroviny a energie a také odpadních produktů závodu.

PKN OrlenFOTO: PKN Orlen/ABB press

„V rámci své strategie udržitelnosti pro rok 2030 se ABB zavázalo pomáhat zákazníkům snížit jejich emise CO 2 celkem o více než 100 megatun ročně. Spojením našich odborných znalostí na trhu s naší přední řídicí technologií pro komplexní výrobní procesy můžeme pomoci PKN Orlen maximalizovat návratnost investic,“ řekl Brandon Spencer, vedoucí divize Energy Industries společnosti ABB.

Kromě systému řízení procesu dodává ABB další systémy pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů v komplexu, včetně systému řízení hořáku (BMS), systému nouzového vypnutí (ESD) a systému High-Integrity Pressure Protection System, HIPPS ). Ty jsou doplněny o průmyslové řešení kybernetické bezpečnosti určené k ochraně komplexu před kybernetickými hrozbami.

Olefiny jsou vodíkové a uhlíkové suroviny pro výrobu různých každodenních produktů, jako jsou čisticí, hygienické a lékařské přístroje, včetně syntetických vláken používaných k výrobě osobních ochranných oděvů a masek. Globální trh byl v roce 2020 oceněn na 232,45 miliardy USD a očekává se, že do roku 2028 poroste o 4,5 procenta ročně na celkových 329,30 miliardy USD. 1 Tento exponenciální růst je tažen spotřebitelskou poptávkou a zvýšeným používáním olefinů v globálním plastikářském průmyslu.

Dokončení projektu je naplánováno na rok 2024, uvedení do provozu je plánováno na rok 2025. K podpoře tohoto plánu použije ABB svou unikátní projektovou metodologii Adaptive Execution™. Adaptive Execution™ využívá sílu virtuálního inženýrství a digitalizace ke zefektivnění, standardizaci a zrychlení provádění projektů pro všechny zúčastněné. Tímto způsobem může ABB zkrátit dobu dodání až o 30 procent, dobu uvedení do provozu až o 40 procent a investiční náklady související s automatizací celkem až o 40 procent.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

1) Trh olefinů – velikost odvětví, podíl a analýza, 2020–2028, zprávy a data.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male