Technologie, kvalita a rizika ve výrobě

Technologie

Ve dnech 5.4.2017 – 6.4.2017 proběhne již 10. ročník odborného semináře Technologie, kvalita a rizika ve výrobě.

Hlavním cílem tohoto setkání je zvýšení informovanosti o technickém a technologickém rozvoji, seznámení specialistů z jednotlivých oborů a vytvoření dobrého prostředí pro vzájemnou spolupráci mezi firmami, školami a výzkumnými pracovišti.

seminář

Program semináře:
– Progresivní technologie pro strojírenství
– Strojírenské materiály pro výrobní technologie
– Technologie na zítra (aditivní technologie (3D), lepení)
– Kvalita z pohledu legislativy
– Management rizik
– Udržitelný rozvoj, kvalita a rizika ve firmě
– Environmentální politika ve výrobě
– Povinnosti podniku a organizací vyplývající z legislativních předpisů
– Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
– Technická bezpečnost výrobků
– Personální certifikace

Zdroj zprávy Lascam.cz