Téma letošního Světového dne metrologie

cmi

Na 20. květen připadá každý rok Světový den metrologie. Připomíná Metrickou konvenci z roku 1875, kterou v Paříži podepsalo sedmnáct států. Letos se Světový den metrologie zaměřuje na měření pro zdraví. S cílem upozornit, že klíčovým požadavkem moderního zdravotnictví je přesné a spolehlivé měření. Svátek si tak připomněl i Český metrologický institut (ČMI), který je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

„Každý Čech se s metrologií setkává každý den. Nejen ve zdravotnictví, ale třeba také při nákupu potravin, pohonných hmot, dodávce vody, plynu, tepla či elektrické energie nebo při kontrolách zaměřených na dodržování pravidel silničního provozu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Metrologie je neoddělitelným prvkem hospodářství každého moderního státu. Zajistit ji patří k základním předpokladům fungování ekonomiky včetně bezpečnosti a jakosti výrobků.“

manometr

Klíčové prvky národního metrologického systému má v České republice na starosti Český metrologický institut. Stará se o jednotnost a správnost měření ve všech oblastech od zdravotnictví přes zemědělství, dopravu, průmysl, obchod až po měření související s ochranou klimatu a životním prostředím. „Kromě toho se v ČMI zabýváme také výzkumem měření a konstrukce měřidel, zapojili jsme se například do 74 projektů v evropském výzkumném programu H2020. Jen v oblasti měření pro zdraví to bylo 6 evropských projektů, kdy experti ČMI dokonce 2 projekty koordinují,“ říká generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

ČMI je nedílnou součástí i mezinárodní rozvojové pomoci v metrologii. Aktuálně vede konsorcium českých a lotyšských institucí, které zavádí evropský twinningový projekt na Ukrajině, realizuje projekt v Bosně a Hercegovině a rovněž dokončuje implementaci evropského projektu v Kosovu.

ČMI také posuzuje shodu měřidel podle evropské směrnice MID a vah s neautomatickou činností podle NAWID, patří přitom mezi 5 největších evropských oznámených subjektů. Významná je i role ČMI jako oznámeného subjektu na poli radiových a telekomunikačních koncových zařízení podle směrnice RED.

„Velmi důležitou aktuální aktivitou ČMI je také zajistit pro Českou republiku certifikaci zdravotnických prostředků dle nové evropské legislativy, tzv. MDR,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl a dodává, že další informace o ČMI, národním metrologickém systému či vědě a výzkumu v metrologii lze nalézt na www.cmi.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo