TÜV SÜD Czech: Nová mobilita čeká na svou příležitost

tuv

Odvětví mobility se rychle rozvíjí, neboť inovativní technologie nabízejí její udržitelnější a bezpečnější variantu s nižšími emisemi. V této souvislosti je aktuálním tématem vize nula, jejímž cílem je nulový počet obětí dopravních nehod a nulové emise škodlivé pro životní prostředí.

Technologie stojící za tímto vývojem zahrnují nové koncepce mobility, nový pohon, a především autonomní vozidla (AV). TÜV SÜD je jakožto společnost dodávající řešení v oblasti testování, inspekci a certifikaci (TIC) na celosvětové úrovni jedním z klíčových hráčů také v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a testování AV. Činnost TÜV SÜD se v této oblasti nezaměřuje pouze na schvalování typů vozidel, ale i na vývoj nových zkušebních metod. Zejména v oblasti vývoje zkušebních metod se simulací se odborníci třetích stran TÜV SÜD podílejí ve spolupráci s různými kooperačními partnery na rychlém a bezpečném zavádění nové mobility – jinými slovy AV – na veřejné komunikace.

Patrick Fruth

 

„Jaké požadavky se vztahují na schvalování typu AV? Jaký je stav mezinárodního vývoje předpisů, směrnic a norem? Jak probíhá testování autonomních vozidel (AV)? Na našem semináři pro zahraniční novináře, který se koná zde na testovacím polygonu ZalaZONE, chceme celou tuto problematiku představit v reálu,“ uvedl Patrick Fruth, generální ředitel divize Mobility společnosti TÜV SÜD. „Tato prezentace nabízí velmi detailní pohled na naše činnosti v oblasti testování a současně poukazuje na současný stav vývoje.“ TÜV SÜD přikládá rozvoji tohoto tématu budoucnosti prvořadý význam, o čemž svědčí rovněž nová a mnohostranná spolupráce s provozovatelem testovacích polygonů ZalaZONE, jejímž cílem je vývoj a testování nových zkušebních metod, především těch se simulací. Testovací areál mimo jiné nabízí snadnou digitalizaci výsledků získaných z fyzických zkoušek, které lze následně využít při zkoumání, stanovení a ověřování zkušebních metod se simulací. „Se ZalaZONE máme nyní k dispozici jeden z největších a nejmodernějších testovacích polygonů. Našim zákazníkům tak můžeme z jediného zdroje dodávat kompletní portfolio zkoušek zaměřených na služby schvalování typu pro všechny relevantní trhy,“ zdůraznil Patrick Fruth.

HARMONIZOVÁNO
Předpisy v této oblasti, mezi něž patří EU-L4, AFGBV, UNECE 157, dlouho pokulhávaly za technologiemi, ale teď konečně také zaznamenaly razantní rozjezd. Například Německo nyní přijalo vyhlášku o schvalování a provozu autonomních vozidel (Autonome Fahrzeuge Genehmigungs- und Betriebsverordnung, AFGBV), která uvádí směrnici EU-L4 ve vnitrostátním právu. Německo se tak stává první zemí, která může provádět homologaci v souladu s požadavky pro kategorii L4. Ve všech důležitých komisích a výzkumných zařízeních, nejen v Německu a Evropě, ale i po celém světě jsou zastoupeni odborníci TÜV SÜD. Působí jako „nestranní překladatelé“ mezi výrobci a regulačními orgány, aby urychlili přijetí předpisů a norem platných na mezinárodní úrovni. „Díky naší nestrannosti, odbornosti a velkému zájmu veřejnosti po celém světě je TÜV SÜD pro všechny zúčastněné strany důvěryhodným partnerem, který urychluje regulační proces autonomního řízení,“ uzavírá Fruth.

UDRŽITELNĚ
Udržitelnost ve spojení s novou mobilitou je velkou výzvou. Digitalizace a automatizace dopravy slibují velký pokrok zejména v bezpečnosti, efektivitě a udržitelnosti. EU sleduje od roku 2007 svůj cíl dále výrazně snížit počet obětí dopravních nehod zavedením různých opatření. Projekt vize nula již skutečně dosáhl velkých úspěchů; od jeho zavedení se počet obětí dopravních nehod podstatně snížil, a to téměř každý rok. „Pokud bude technologie bezpečná a bude zajištěna konektivita, aby rozhraní člověk – stroj (HMI) ideálně fungovalo, bude autonomní řízení znamenat další velký skok k cíli nulového počtu obětí na silnicích,“ objasňuje Fruth. Autonomní řízení přináší také významné výhody pro životní prostředí. V nepříliš vzdálené budoucnosti budou algoritmy určovat, jaký dopravní prostředek je pro cestu z bodu A do bodu B nejvhodnější, a to i z hlediska životního prostředí: kolo, auto, vlak, loď nebo letadlo, a to pod heslem „intermodální mobilita“. „Autonomní řízení zajišťuje maximální energetickou účinnost. Tato technologie je veskrze udržitelná, a tudíž nás i v tomto ohledu přibližuje k vizi nula – jinými slovy k nulovým emisím škodlivým pro životní prostředí,“ dodává Fruth. Pokud jde o alternativní paliva, TÜV SÜD je jedinou společností v oblasti TIC, která provozuje globální síť laboratoří na testování velkých baterií pro elektromobily. TÜV SÜD je také jedním z předních certifikačních orgánů pro nabíjecí stanice pro elektromobily v Evropě a již řadu let prosazuje mezinárodně harmonizované, přísné bezpečnostní normy. Kromě výše uvedených činností pracuje TÜV SÜD na různých metodách, jak snížit uhlíkovou stopu bateriových elektrických vozidel (BEV), včetně metod pro určení stavu a hodnoty baterie. Jak vysvětlil Patrick Fruth: „Divize Mobility v této oblasti důsledně prosazuje svou strategii udržitelnosti, k čemuž významně přispívá náš závazek k autonomnímu řízení.“

Další informace najdete na stránkách: http://zalazone.hu/.

 

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně