TÜV SÜD: Homologace zítřka vyžaduje digitalizaci

tuv

V loňském roce společnost TÜV SÜD zahájila spolupráci s NVIDIA a AVL GmbH na vývoji certifikačního procesu pro plně automatizovaná vozidla. Cílem této spolupráce je ověřit a zavést simulaci jako metodu a nástroj pro schvalování pro účely digitální homologace budoucnosti. Dr. Houssem Abdellatif, vedoucí oddělení automatizovaných řídicích systémů a systémů podpory řízení divize TÜV SÜD Mobility, ve své prezentaci, kterou představil tento týden na technologické konferenci GPU Technology Conference (GTC) v Silicon Valley, nabízí podrobný pohled na vytvářený scénář digitální homologace.

Simulování dopravních situací hraje při homologaci plně automatizovaných vozidel zásadní úlohu vzhledem k obrovskému množství situací, které je potřeba otestovat. Odborníci z TÜV SÜD odhadují, že k určení schopnosti autonomního vozidla existuje až 100 milionů situací pro funkci plně automatizovaného řízení. Nadále již není praktické vynakládat čas a peníze na provádění tradičních zkoušek na silnicích k posouzení těchto kritických scénářů. V případě budoucí digitální homologace budou zavedené metody rozšířeny o virtuální postupy. Provádění simulačních zkoušek v nezbytném rozsahu vyžaduje obrovskou výpočetní kapacitu. Ke zmíněnému partnerství dr. Abdellatif uvádí: „V budoucnosti budeme potřebovat simulace k validaci a schválení autonomních vozidel, neboť fyzické testování je omezené a není škálovatelné. Proto TÜV SÜD hledá pro schvalování autonomních vozidel takové simulační nástroje, které jsou důvěryhodné, spolehlivé a škálovatelné. NVIDIA DRIVE Constellation™ poskytuje účinné a výrazně škálovatelné řešení.“

Homologace
TÜV SÜD, NVIDIA a AVL spolupracují na ověření a zavedení simulace jako nástroje pro vytváření norem a aktivně hledají řešení pro homologaci vozidel. TÜV SÜD při používání digitálního zkušebního zařízení posuzuje, zda jsou splněny všechny specifikace pro homologaci a schválení. Odborníci společnosti odpovídají za vymezení bezpečnostních požadavků, vzorových kritických scénářů řízení a nezbytných hodnoticích kritérií a za analýzu dat a výslednou zprávu sloužící jako základ pro digitální homologaci. „Pouze na základě posouzení simulace mohou být výsledky spolehlivě použity ke schválení typu,“ vysvětluje Christian Gnandt, vedoucí oddělení virtuálních metod TÜV SÜD. AVL spojuje skutečný a virtuální svět a vytváří tak most k testování skutečných vozidel pomocí zkušebního zařízení pro autonomní řízení, jež se nazývá AVL DRIVINGCUBE™.

Zvi Greenstein, generální ředitel NVIDIA, poznamenává: „Standardizace validace autonomních vozidel pod vedením společnosti TÜV SÜD je důležitou iniciativou a NVIDIA ji podporuje.“ Digitální homologace je rovněž horkým tématem na technologické konferenci GPU Technology Conference NVIDIA GTC. Ve své prezentaci na technologické konferenci GTC, nazvané „A Rocky Road to ADAS/AD“ (Trnitá cesta k ADAS/AD), dr. Abdellatif a projektový partner AVL popisují kroky vedoucí ke schválení plně automatizovaných vozidel. Posuzují témata určující pro kritické scénáře, spojení mezi fyzickým a virtuálním zkoušením a funkční bezpečnost s ohledem na mezinárodní předpisy pro homologaci. „Společně čelíme výzvě, která se týká toho, jak může digitální homologace vypadat a jak může být v budoucnu prováděna,“ říká dr. Abdellatif.

Záruka pro bezpečnou mobilitu
Společnost TÜV SÜD byla od počátku partnerem pro bezpečnost při vývoji vysoce automatizovaného řízení v různých oblastech. Například v projektu PEGASUS německého Spolkového ministerstva pro hospodářství a energetiku odborníci spolupracují s 16 partnery z průmyslu a vědeckých kruhů na formulování požadavků na metody a nástroje, které mají zajistit bezpečnost funkcí vysoce automatizovaného řízení. Jako členové zvláštního výboru německého Spolkového ministerstva dopravy pro systémy podpory řízení odborníci z TÜV SÜD pomáhají s revizí příslušných norem.

Spolu s DFKI, Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci, společnost TÜV SÜD vyvíjí „TÜV pro algoritmy“ a provozuje zkušební dráhu pro firmy ve spolupráci s provozovatelem zkušební dráhy pro autonomní řízení ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko a Dopravním sdružením pro Karlsruhe. Společnost TÜV SÜD se zapojila do mnoha mezinárodních projektů zabývajících se vývojem automatizovaného řízení, např. CETRAN (Center of Excellence for Testing & Research of AVs na technické univerzitě Nanyang Technology University v Singapuru), a podílí se v Singapuru na první normě pro schvalování plně automatizovaných vozidel na světě.

Zdroj zprávy zde.