Tým ŠKODA JS rozvíjí odkaz generace zakladatelů

Jméno ing. Josefa Hauera, zakladatele jaderného oboru nejen v Plzni, nese ode dneška vstupní hala společnosti ŠKODA JS v Plzni. Na počest J. Hauera byla v hale odhalena jeho pamětní deska. Akce se zúčastnila i dcera Ing. Hauera, Ing. Jarmila Vaňková.

Ing. Jarmila Vaňková

V roce 1956 se kolem Josefa Hauera zrodila pracovní skupina konstruktérů s cílem zahájit činnosti v oblasti jaderné energetiky. Pod jeho vedením následně vznikl u útvaru hlavního konstruktéra ve Škodových závodech Odbor výstavby elektrárny Jaslovské Bohunice A1. Tak se zrodila dnešní ŠKODA JS, která se již přes šedesát let významně podílí na projektech jaderné energetiky zejména ve střední a východní Evropě.

„Generace Josefa Hauera se zasloužila o to, že tu dnes je nejen ŠKODA JS, ale i celá česká jaderná energetika, dvě funkční a spolehlivé jaderné elektrárny i kompetentní a kvalifikovaný dodavatelský řetězec,“ zdůraznil na otevření haly generální ředitel ŠKODA JS František Krček. „Tým ŠKODA JS hrdě navazuje na tuto odvážnou zakladatelskou generaci, jejímž symbolem je právě Josef Hauer. Jsme spojení tradicí, znalostmi, vysokou motivací, odvahou a respektovanou kvalifikací.“ uvedl dále.

Ing. Jarmila Vaňková

Dnešní ŠKODA JS hledí vpřed, ale zároveň si je vědoma silné a úspěšné historie, a že má na co navazovat. „Stále si budeme připomínat ty, kteří stáli na samém počátku,“ řekl F. Krček. „Díky nim dnes působí v Plzni moderní firma, která je významným mezinárodním hráčem a současně hrdou a aktivní součástí regionu. A úkolem nás, současných pracovníků, je navázat na to nejlepší, co nám zanechala generace zakladatelů zosobněná Josefem Hauerem. Jsem rád, že si jejich příklad a živý odkaz ode dneška budeme moci připomenout pokaždé, když půjdeme touto halou do práce.“

Josef Hauer
Josef Hauer se narodil 25. května 1919 v Radčicích u Plzně.

Byl příslušníkem té vysokoškolské generace, kterou nacistická okupace hrozila zbavit nejenom všech životních šancí, ale i životů. V letech 1942−1944 pracoval jako konstruktér u plzeňské strojírenské firmy Fr. Zemana. V roce 1944 byl gestapem zatčen a odsouzen k trestu smrti, naštěstí se dočkal konce války. Za boj proti nacismu byl vyznamenán československým válečným křížem 1939−1945. Blízkost smrti ve věku, kdy jiní teprve začínají přemýšlet o životní kariéře, silně ovlivnila jeho další životní postoje. Vedle přirozené skromnosti to byla jeho statečnost a víra v tvůrčí schopnosti člověka, které se tak významně podepsaly na vzniku našeho jaderného strojírenství.

Po osvobození pracoval ve vedoucích funkcích ve Škodových závodech, v padesátých letech byl jedním z mála, kdo se nebáli rizika spojeného s technickým pokrokem, na rozdíl od většiny, která bránila svým podřízeným v jakékoliv tvůrčí iniciativě.

Všechny tyto vlastnosti a zkušenosti Josefa Hauera se uplatnily po roce 1955, kdy tajemství jaderné energie bylo uvolněno pro civilní využití. Dobře odhadl dlouhodobou perspektivnost jaderné energetiky i její potenciální význam pro český průmysl. Začal s vyhledáváním vhodných odborníků a potřebných informací. Zařídil, aby se část našich průmyslových odborníků mohla zúčastnit na přípravných pracích pro první československou jadernou elektrárnu A-1 v sovětských organizacích. Tak se zrodil tým, na nějž dnes ŠKODA JS navazuje.

Josef Hauer

Po roce 1969 byl za své politické názory a postoje odvolán vedoucích funkcí. Do roku 1979 působil v závodě Obráběcí stroje jako samostatný vývojový pracovník a pak zde ještě v důchodovém věku na zkrácený pracovní úvazek pracoval v roce 1981. Mnozí dnešní škodováci se s ním ještě měli možnost setkat a mohli se pod jeho vedením podílet na rozvoji jaderně energetického strojírenství.

Zemřel 5. srpna 2004 ve věku 85 let.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.