Tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT povede výzkum pokročilých senzorových sítí, získal prestižní grant

Stanislav Zvanovec

Prestižní evropský grant ve výši 2,7 milionu eur (cca 63,5 milionu korun) na výzkum systémů pro sítě 6G získal mezinárodní tým vedený prof. Stanislavem Zvánovcem z katedry elektromagnetického pole FEL ČVUT. Projekt, do něhož jsou zapojeny univerzity a firmy z různých zemí Evropy, uspěl v soutěži o granty z akce Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Horizon 2020.

Stanislav Zvanovec

„Umístili jsme se mezi dvěma až pěti procenty nejlepších projektů,“ uvedl prof. Zvánovec. Ambiciózní čtyřletý projekt právě začíná a podle vědce také představuje zajímavou kariérní šanci pro budoucí doktorand(k)y v souvisejících oborech.„Projekt se jmenuje Optical and Wireless Sensors Networks for 6G scenarios (OWIN6G) a jde o doktorský projekt. Je tam 10 partnerů, sedm týmů z univerzit a tři z průmyslu, ale ti z průmyslu musí být zároveň navázáni na nějakou další univerzitu. Tyto týmy dostanou část financí, každý z nich na jednoho nového doktorského studenta, a vznikne takto síť týmů spolupracujících na jednotlivých pracovních balíčcích,“ popsal Stanislav Zvánovec, jenž je se svou skupinou bezdrátové a vláknové optiky zároveň hlavním řešitelem a koordinátorem celého projektu.

Vědec popsal, že grant podpoří výzkum senzorových sítích pro šestou generaci a bude zaměřen na bezdrátovou optiku i rádiový milimetrový přenos.

„Pro to zároveň budeme vyvíjet buď samotné senzory, solární články pro získávání energie a optickou detekci a hybridní RF-optické bezdrátové technologie či aplikace strojového učení ke zlepšení příjmu signálu,“ uvedl prof. Zvánovec. Tyto senzory budou podle mít podle jeho slov v budoucnu využití jak v bezdrátových senzorových sítích (WSN), v zařízeních tzv. chytré domácnosti, tak i domácí péče či inteligentního města a budou integrovat internet věcí (IoT) a internet všeho (IoE) jako součást 6G technologií. „Mimo zaměření na nové senzory se budeme věnovat i bezpečnostním aspektům v senzorových sítích,“ doplnil expert.

K organizaci projektu pak Zvánovec uvedl, že každý zapojený student či studentka stráví až 12 měsíců ze svého doktorského studia na vědeckých stážích na vysokých školách či u průmyslových partnerů v jiných zemích.

„Proto, aby získal(a) co nejlepší znalosti sdílené odborníky napříč celým projektem,“ podotkl vědec. „Je to velká příležitost i pro student(k)y končící u nás na FELu. K nám sice nebudou moci přímo jít do týmu, vzhledem k podmínce předchozího magisterského studia v jiné zemi, ale mají otevřených dalších devět míst na zahraničních univerzitách ve Španělsku, Francii, Německu, Velké Británii, Portugalsku či Řecku,“ zdůraznil pak Zvánovec.

Výběr spolupracujících doktorandů a doktorandek se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení na evropském portálu Euraxess. Předvýběr byl podle vědce již zahájen. Sám prof. Zvánovec jako vedoucí či specialista v projektu povede čtyři nové doktorské student(k)y. Stanislav Zvánovec také podotkl, že i pro jeho „ostřílený“ výzkumný tým je téma projektu velkou výzvou.

„Je to pro mě nové v tom, že se dostáváme mimo svou komfortní zónu samotné optické komunikace či milimetrových spojů. Například mé doktorské téma kombinuje vše dané i s přesahem do vytváření virtuálního prostoru, který se snaží kombinovat na principu tzv. digital twins veškeré znalosti jak z komunikačních, tak i síťových technologií a celé řadě kritických situací pak předcházet,” vysvětlil prof. Zvánovec. „Ve většině standardních projektů se snažíme rozvíjet technologie, jež máme velmi dobře zmapované například pro následné využití v průmyslu. OWIN6G projekt jde ale již na hranu současného poznání bezdrátových optických spojů a senzorů,” konstatoval vědec.

ADK

Reklama

Z větší částí v projektu zapojených špičkových odborníků tým z FELu podle vědce spolupracoval už v minulosti – na společných měřeních, publikacích i v mezinárodních projektech. Jde například o Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, Ecole Centrale Marseille, či Northumbria University v Newcastlu. „Kromě společné vědecké práce jsem i školitelem specialistou jejich studentů,” řekl prof. Zvánovec.

„Se dvěma třetinami partnerů máme například společnou publikaci v impaktovaných časopisech, naši studenti jezdí na vědecké stáže do jejich týmů,” sdělil prof. Zvánovec. „A co je zajímavější, v posledních letech pak naprostá většina spolupracujících studentů jezdí realizovat experimenty k nám, protože se nám podařilo vybudovat špičkové laboratorní zázemí kombinující optickou a mikrovlnnou techniku – takové není dostupné většině evropských týmů,” uzavřel vědec.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha