Unikátní CEETe razí cestu k udržitelné energetice

všb ceete

Jak upustit od užívání fosilních paliv a přejít na udržitelnou energii představuje ode dneška unikátní polygon CEETe, který vznikl zásluhou vědců Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Moderní nízkouhlíkové technologie včetně využití energie slunce či větru, zpracování odpadu či výroby vodíku zdejší výzkumníci nejen vyvíjejí, ale rovnou i využívají v provozu, navíc pod jednou střechou a v atraktivním obalu. Výstavba objektu s fotovoltaickými panely ve fasádě i takzvanou zelenou stěnou si vyžádala zhruba 400 milionů korun. Jeho úkolem je ukázat cestu pro energetickou transformaci 21. století.

CEETe Ostrava

 

„Úkolem CEETe je demonstrovat funkční řetězec, jak využívat alternativní paliva a obnovitelné zdroje pro získání energie. Sluneční energii přeměňujeme s využitím fotovoltaických panelů ve fasádě a na střeše, energie z větru pomocí unikátních konceptů větrných elektráren. Ukazujeme také, jak pracovat s odpadovým hospodářstvím, jak přeměnit odpady například pomocí plazmy na užitečné formy energie a zejména, jak tyto velmi složité technologie sešít do jednoho funkčního celku s cílem energii získat, distribuovat, využít nebo uložit pro pozdější období. Nejde nám o to představit jednoho dobře hrajícího houslistu, ale sladit celý orchestr,“ uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák.

K tomu jsou podle něj potřebné nejen v tuzemsku unikátní technologie, včetně zařízení pro získávání vodíku při zplyňování odpadních paliv, ale také na míru šitý řídicí systém.

CEETe – Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer má být obdobně jako pohádkový robot Wall-e, jenž byl inspirací při volbě názvu, mobilním průzkumníkem a přicházet s průkopnickými řešeními. Jde o modulární systém, kdy jednotlivé části lze vhodně kombinovat podobně jako dílky stavebnice Lego. I proto by v dohledné době měly vznikat jeho „klony“ přizpůsobené potřebám dané lokality. Nahrávají tomu i další vlastnosti CEETe, k nimž patří škálovatelnost, snadná přenositelnost a flexibilita. V první fázi však bude CEETe „centrálním mozkem“ univerzitního kampusu a ukáže směr nově vznikajícím komunitním energetikám.

Otevření CEETe je teprve začátek

„Uvedení CEETe do provozu je teprve začátek. Věříme, že se k němu budou postupně připojovat další budovy. V našem kampusu, který je malým předobrazem města, máme možnost si vše v rámci výzkumu ověřit a vyzkoušet. Následně se mohou na stejném principu propojovat například podniky s obcemi a CEETe může být tím, kdo bude komunitní energetiku řídit,“ vysvětlil ředitel Centra ENET, jedné ze součástí CEET, Lukáš Prokop.

Úkolem CEETe je také prohloubit spolupráci, včetně té vědecké, v řadě oblastí a motivovat k příchodu špičkové vědce ze zahraničí.

„CEETe je ale především prostředkem pro naplnění mnohem vyššího záměru, a sice ukázat veřejnosti možnosti, jak provést transformaci energetiky a vymanit se ze závislosti na fosilních palivech. Představuje jednotlivé technologie tak, aby jim lidé rozuměli a přijali je za své,“ doplnil Mišák.

Podle rektora VŠB-TUO Václava Snášela se univerzita vybudováním této infrastruktury hlásí ke strategii udržitelného rozvoje společnosti.

„VŠB-TUO má jeden z největších kampusů v Evropě. Vizí naší univerzity je rozvíjet ho jako živou laboratoř tak, aby studenti měli představu o využití výsledků vědy v reálném životě. Vybudování CEETe je důležitým krokem v této strategii, kterou nazýváme SMARAGD (Smart and Green District). Jde o největší investici v této oblasti a jsem rád, že se realizovala právě na VŠB-TUO,“ řekl rektor.

Investice ve prospěch regionu
Výstavba začala v únoru loňského roku. Zhruba polovinu investice pokryla dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, finančně přispěl i Moravskoslezský kraj a část nákladů uhradilo CEET.

Moravskoslezský kraj je výjimečný v mnoha ohledech, ale jeden z nich je klíčový právě pro CEETe. Díky těžbě uhlí a těžkému průmyslu je třetina kraje plná energeticky využitelných odpadů.

„S nadsázkou se dá říct, že když zarazíme trubku do země, máme k dispozici nějaký spalitelný plyn, nebo když vytěžíme kaly z rybníků, můžeme ho ihned strčit do kotle a spálit. A úlohou CEETe je, aby nám pomohl najít nejefektivnější a nejzelenější cestu, jak tyto odpady energeticky využít. Jejich zužitkování bude mít dvojí efekt – nemusíme dovážet ze zahraničí plyn nebo uhlí a energii si vyrobíme z místních zdrojů a zároveň krajinu vyčistíme a necháme našim dětem v mnohem lepším stavu, než jsme ji převzali my. Proto jsme stavbu CEETe podpořili téměř sto milióny korun a očekáváme, že se nám tato investice mnohonásobně vrátí,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Jakub Unucka.

všb ceete

„Projekt je významný nejen výší dotace, ale i zaměřením. Nachází se ve strukturálně postiženém regionu, kde transformace energetiky bude hrát klíčovou roli. Zabývá se i problematikou vodíku, který je palivem budoucnosti. Jsem rád, že výzkum v této oblasti bude probíhat právě na VŠB – Technické univerzitě Ostrava,“ uvedl vrchní ředitel MPO Martin Piecha.

Projekt je zářným příkladem spolupráce akademické a aplikační sféry. Služby však bude nabízet i pro veřejný sektor.

„Doba bezuhelná se blíží, do hry intenzivněji vstoupí jiné, modernější a zelenější technologie. Bude potřeba vytvořit udržitelný energetický systém, který kombinuje nejrůznější zdroje. A právě týmy odborníků v centru CEETe budou hrát v tomto procesu v našem regionu klíčovou roli. To je hlavní důvod, proč Moravskoslezský kraj vznik centra uvítal a finančně podpořil. Výstupy budou nesmírně důležité nejen pro kraj, ale také pro obce, firmy a podnikatele. Věřím, že CEETe významně přispěje k rozvoji celého regionu,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Jan Krkoška ceete

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb