ÚP ČR radí a pomáhá odcházejícím zaměstnancům OKD i během 2. vlny propouštění

úřad práce

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucnu mohlo týkat hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA. Nadále provozuje na třech místech v prostorách zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA), za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, mobilní poradenská střediska, kde jeho zástupci poskytují zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců cíleně zaměřené služby, ve snaze co nejvíce eliminovat nezaměstnanost. Od listopadu je navštívily bezmála už tři stovky zájemců.

Úřad práce ČR bere, stejně jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně. Se zaměstnavatelem se dohodl na vzájemné úzké spolupráci. Jejím cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům už během doby, než jim skončí pracovní poměr u zaměstnavatele. A to tak, aby v ideálním případě nemuseli do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo jen na nezbytně nutnou dobu.

„Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost. Za všechny mohu jmenovat projekt OUTPLACEMENT. Dosud do něj ÚP ČR zařadil v rámci Moravskoslezského kraje na tři desítky bývalých zaměstnanců OKD. Zároveň pro ně vytipovává vhodná pracovní místa. Mimo jiné pozice řidičů, svářečů, pracovníků ochrany a ostrahy nebo třeba skladníků. Právě na tato místa hledají zaměstnavatelé v regionu ve větším množství nové zaměstnance. Existuje proto reálný předpoklad, že odcházející zaměstnanci nastoupí v dohledné době do nové práce,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon. Specialisté ÚP ČR probírají s příchozími jejich konkrétní situaci a pomáhají jim třeba i se sepsáním životopisu nebo je nasměrují na příslušnou instituci v případě dotazů týkajících se důchodu, pojištění apod. V tomto ohledu velmi dobře funguje spolupráce s OSSZ v Karviné. „V současné době navštíví naše specialisty v mobilních poradenských střediscích průměrně 8 zájemců denně. Zajímají se o to, jak se zaevidovat na ÚP ČR a požádat o zprostředkování zaměstnání, jaká volná pracovní místa jsou k dispozici nebo jaké jsou možnosti rekvalifikací.,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace značný zájem. Během uplynulého roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než 1 200 lidí. Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zvýšená poptávka je i po kurzech zaměřených na získání základních počítačových znalostí nebo získání svářečských, strojnických a jiných odborných průkazů. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci regionu většinou rozhodují lidé se středním odborným vzděláním (vyučení), s úplným středním odborným vzděláním s maturitou a se základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 40 let. Jak už bylo uvedeno, pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání, stejně jako pro zaměstnavatele, kteří by měli zájem propouštěné pracovníky zaměstnat, je určen projekt s názvem OUTPLACEMENT. ÚP ČR ho realizuje od 1. června 2020 v celé ČR. Vstoupit do projektu mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Účastníky se mohou stát také zaměstnanci, jimž končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří mění zaměstnání tak mohou využít projekt jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit. Projekt se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto své nové zaměstnance také vzdělávat. Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-. Úřad práce ČR je též připraven aktivně spolupracovat s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo