Skončil nejúspěšnější Mezinárodní strojírenský veletrh od roku 2008

veletrh2016

58. ročníku MSV se zúčastnilo 1711 firem – nejvíce od roku 2012 – na obsazené čisté výstavní ploše přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2008. Vystavovatelé vykoupili plochu již několik měsíců předem. Byly zaplněny všechny pavilony výstaviště. Veletrh registruje také rekordní návštěvnost. Jen za první čtyři dny prošlo branami výstaviště 72 500 osob a celkový počet návštěvníků podle očekávání překročí hranici 80 tisíc. Takový zájem o MSV nebyl posledních sedm let.


České ekonomice a zejména průmyslové výrobě se daří a také vyhlídky zůstávají pozitivní. Na veletrhu byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se zájmem odběratelů. Zvýšená návštěvnost i chuť nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích ze strany průmyslu.
Hlavním tématem byl Průmysl 4.0 a nastupující čtvrtá průmyslová revoluce, která byla na veletrhu přítomna již i konkrétními exponáty.

Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl vystavovatelů ze zahraničí poprvé v historii dosáhl 50 procent. Firmy přicestovaly ze 35 zemí světa, největší zastoupení měly Německo, Čína a Slovensko. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 procent. Na veletrh dorazila kromě Číny i početná vládní a obchodní delegace z Indie, Ruska, Běloruska a samozřejmě ze Slovenska.

Partnerskou zemí MSV 2016 byla Čína, která své prezentaci věnovala mimořádnou pozornost. Ve dvou „čínských“ pavilonech a v dalších samostatných expozicích se představilo celkem 150 předních čínských společností. Návštěvníky překvapilo velkolepé uspořádání čínského pavilonu, kterému vévodily expozice China Railway, Shanghaje, CMEC, provincie Zhejiang a dalších. Oficiální expozice otevřely také Korea, Indie, Francie, Německo, Slovensko, Rusko a další země.

MSV 2016 byl opět důležitým místem setkávání politiky a businessu. První den veletrh navštívili téměř všichni nejvyšší ústavní činitelé – prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a předseda vlády Bohuslav Sobotka, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš a další ministři české vlády, ministr hospodářství Slovenské republiky Žiga, hejtmani českých krajů, velvyslanci, senátoři a poslanci, rektoři vysokých škol i představitelé odborných asociací z ČR i zahraničí.

Součástí MSV 2016 byly oborově zaměřené specializované veletrhy: Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Zvýrazněným tématem byl bienální projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a pozornost vzbudily tematické výstavy věnované progresivním oborům robotiky, 3D tisku, trendům v multifunkčním obrábění a balení.

Přihlášené nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen, které získaly výrobky společnosti Xi’an Shaangu Power (Čína), Tajmac-ZPS, NenoVision, KUKA Roboter, LA composite a MEPAC CZ.

Velmi bohatý odborný doprovodný program probíhal ve všech kongresových sálech brněnského výstaviště. K nejvýznamnějším událostem patřily Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, česko-saský workshop Strojírenství 4.0, Česko-čínské fórum o obchodní a podnikatelské spolupráci a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. Na odborných konferencích se jednalo o aktuálních tématech jako Průmysl 4.0, 3D tisk, energetická efektivita a podpora technického vzdělávání. Z akcí zaměřených na podporu exportu byl největší zájem o business dny Ruské federace a Běloruska, česko-indické a česko-korejské obchodní fórum, prezentaci japonské robotiky, Meeting point CzechTrade a představení Íránu jako perspektivního obchodního partnera.

Součástí veletrhu se opět jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo přes 20 vystavovatelů, především významných průmyslových firem v čele s generálním partnerem akce VW Slovakia.

V Press centru se během prvních čtyř dnů akreditovalo 378 zástupců médií z devíti zemí. Zahraničních novinářů přijelo 72, a to z Argentiny, Běloruska, Finska, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska a Slovenska.

59. mezinárodní strojírenský veletrh proběhne společně s veletrhem Transport a Logistika v termínu 9. – 13. 10. 2017.

Řekli na veletrhu

To, že je zde na veletrhu 150 čínských vystavovatelů a asi 500 čínských hostů, otevírá novou etapu ve spolupráci obou zemí.
Miloš Zeman, prezident České republiky

Pro člověka, který pochází ze strojírenství, to je balzám na duši, když může navštívit takovýto krásný veletrh.
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Jsem hrdý na to, že máme v Brně tento krásný veletržní areál a úžasnou tradici mezinárodního strojírenského veletrhu, který se vypracoval na jeden z nejdůležitějších veletrhů v Evropě a možná i ve světě.
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Veletrh nemůže existovat bez silného domácího průmyslu. Pokud by nebyl v této zemi průmysl, tak by nebyl ani tento veletrh. 
Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno a.s. (na Sněmu SPD ČR)

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně považujeme za platformu, díky níž chceme podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti strojírenské výroby a více tak posílit průmyslovou, obchodní, hospodářskou a investiční spolupráci a dialog se všemi zeměmi světa.
Jiang Zengwei, předseda Čínského výboru pro podporu mezinárodního obchodu CCPIT

Naše představa je, že Čína vyrábí miliardy laciných ponožek a hraček. Čína je ale moderní země s moderní infrastrukturou. Připravili jste „China Expo“, které ukazuje, že Čína je na dobré cestě od Made in China (Vyrobeno v Číně) opět k Invented in China (Vymyšleno v Číně).
Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno a.s. (projev na oficiálním zahájení Pavilonu Číny)

Je to poprvé, co se Čína účastní MSV jako partnerská země. Pro česko-čínské vztahy jde o historický moment a příležitost pro rozvoj konkrétní spolupráce a obchodních vazeb. Čínský průmysl se rozvíjí dynamickým tempem, což nabízí českým technologicky vyspělým a konkurenceschopným firmám řadu příležitostí k uplatnění, a právě MSV je k rozvoji spolupráce výbornou platformou.
Cheng Yongru, ekonomický a obchodní rada velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR

Jsem rád, že tento veletrh vydává pozitivní signál o české ekonomice a že tématem veletrhu je opět Průmysl 4.0.
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

Dovolte mi, abych poblahopřál Veletrhům Brno za mimořádně úspěšný veletrh. Je to asi dvacátý veletrh, kterého se zúčastňuji a myslím, že tento patří mezi ty nejlepší.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Je vidět, že veletrh smysl má, že se vám daří a že máte co vystavovat.
Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brno

Na Sněmu svazu jsme vyslovili ambici se dostat mezi 20 nejkonkurenceschopnějších zemí světa. Vážený pane předsedo vlády, jsem rád, že právě esemeskuješ, že průmyslu se daří, což tento veletrh potvrdil.
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (při oficiálním zahájení MSV)

Veletrh neohrožoval v posledních letech internet, ale hospodářská deprese. Veletrhy tu byly sto let a budou zde dalších sto let. Stále je potřeba se potkávat, poznávat se a obchodovat tváří v tvář. 
Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno a.s. (na oficiálním zahájení MSV)

Pro průmysl a strojírenství je MSV něco jako Karlovy Vary pro filmový průmysl. Děkujeme všem vystavujícím, které vnímáme jako filmové hvězdy.
Vladimíra Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Na letošním ročníku MSV Brno mě nejvíce zaujal vysoký počet vystavovatelů, designová a technická úroveň jednotlivých expozic, jakož i soustředění na klíčová témata kampaně Průmysl 4.0. Rovněž bych rád ocenil velký zájem nejvyšších státních činitelů České republiky o problematiku strojírenství.
Filip Geerts, generální ředitel Evropské asociace výrobců obráběcích strojů