V novém školním roce nabídne Liberty Ostrava odbornou praxi v reálném pracovním prostředí více než stovce učňů

Liberty Ostrava

Ostrava, 2. září 2019 – Ostravská huť, která od července nese název Liberty Ostrava, se i tento rok postará o odbornou praxi a technické vzdělávání v reálném pracovním prostředí pro učně z několika škol na Ostravsku. Oproti loňskému roku se podpora oborů strojník mechanik a elektrikář rozšíří i o další obory, jako jsou například obráběč kovů, mechanik elektrotechnik či mechanik seřizovač. O kombinaci teoretické výuky a praxe pod vedením zkušených pracovníků je zájem, což dokazuje více než stovka přihlášených pro školní rok 2019/20.

Liberty

„Protože nám záleží na tom, aby na Ostravsku vyrůstala další generace odborníků na výrobu oceli, zajišťujeme odbornou praxi již řadu let. U nás pracují pod vedením těch nejlepších expertů, aby dobře poznali pracovní prostředí a seznámili se s firemní kulturou. Odborná praxe je zajímavou možností přivýdělku a šikovné učně u nás rádi uvidíme nastálo,“ uvedla Veronika Muroňová, ředitelka pro personalistiku Liberty Ostrava.

Regionální pilotní projekt odborné přípravy učňů s prvky duálního vzdělávání, který ostravská huť ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájila před začátkem loňského školního roku, má za cíl naplno podpořit vzdělávání propojené s praxí a pomoci v přípravě nové generace kvalifikovaných pracovníků, kterých je v posledních letech nedostatek po celé zemi.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů zabývá výrobou obnovitelné energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má celosvětově 30 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

Zdroj zprávy je zde.