Veletrh PETROL STATION ve Varšavě

Vítkovice Milmet

Společnost Vítkovice Milmet S.A. na mezinárodním veletrhu PETROL STATION ve Varšavě představila širokou škálu produktů CNG, H2 a LPG určených pro plynárenství a související odvětví. Sledovala aktuální světové trendy v oblasti technologií, výrobků a služeb i obchodních řešení. Byla to příležitost k výměně informací, znalostí a zkušeností, navázání přímých obchodních kontaktů a představení jejich nejnovějších řešení pro celý sektor.

Během výstavy jsme se setkali se stávajícími i potenciálními zákazníky z domácího trhu a z České republiky, Chorvatska, Slovinska a Litvy. Mezi zákazníky z oblasti LPG se největšímu zájmu těšily lahve pro vysokozdvižné vozíky a turistické lahve. V oblasti vysokotlakých plynů vzbudila největší zájem řešení určená pro skladování a přepravu vodíku H2, která sledují aktuální trendy, a také naši obchodní partneři z EU.

Varšava cylinders Vítkovice Milmet

Výstavu doprovázela také zóna GasTechExpo, které jsme byli aktivním účastníkem, zúčastnily se jí všechny firmy související s široce pojatým plynárenstvím (LPG, CNG, LNG, H2). Na shledanou a děkujeme.

Zdroj zprávy: Cylinders Holding

cylinders