Velký úspěch SMR Campu: třetina účastníků najde uplatnění v ČEZ

Osm studentů, kteří se účastnili speciální letní školy zaměřené na malé modulární reaktory, získá smlouvu se společností ČEZ. Jsou mezi nimi například čtyři potenciální operátoři jaderných reaktorů. První ročník unikátní akce, který se uskutečnil v Praze a středočeské Řeži, tak přinesl skvělé výsledky.

smr camp čez

Hned čtyři absolventi, včetně jedné ženy, jsou na cestě k ovládání jaderných reaktorů. Na základě výsledků prvního ročníku SMR Campu jim personalisté společnosti ČEZ nabídli speciální stipendijní smlouvy, na které by měl navázat dvouletý výcvik. Pokud vše úspěšně absolvují, rozšíří v budoucnu počty českých jaderných operátorek a operátorů.

smr camp čez

 

„Tito budoucí operátoři sice přicházejí na základě akce specificky zaměřená na malé modulární reaktory, ale i když se jim v budoucnu budou chtít věnovat, projdou nejprve stávajícími jadernými bloky. Tam získají klíčové zkušenosti a kvalifikaci pro to, aby mohli jako první zastávat špičkové pozice v nově plánovaných zdrojích,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

S dalšími pěti absolventy aktuálně uzavírají manažeři ČEZ různé typy pracovních smluv, v některých případech vázaných na diplomové práce. I oni by do budoucna měli zastávat vysoce kvalifikované pozice jak v útvarech současných elektráren, tak v těch, které připravují výstavbu nových jaderných zdrojů, včetně modulárních reaktorů.

smr camp čez

 

„Jsou mezi nimi budoucí odborníci v oblasti turbín či chemie a dalších oborů, které mají uplatnění v jaderné energetice. Spolupracujeme ale s dál s většinou absolventů, nevylučujeme, že jsou mezi nimi i další operátoři a další vysoce kvalifikovaní budoucí zaměstnanci,“ doplňuje hlavní organizátor prvního ročníku Pavel Šimák.

První český SMR Camp seznámil účastníky s technickými detaily různých typů reaktorů, legislativou, financováním, přípravou odborného personálu či výzkumem. Kromě společnosti ČEZ se na něm podíleli experti z Českého vysokého učení technického, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ministerstva průmyslu a obchodu a ÚJV Řež. Doplňuje tak tradiční Letní univerzity, dvoutýdenní akce pořádané přímo na obou českých jaderkách. Ostatně, jeden z absolventů červnového SMR Campu, se následně stal Králem letošní Letní univerzity v Dukovanech, která probíhala v červenci.

smr foto čez

První malý modulární reaktor by měl začít v Česku fungovat do 10 let v areálu Jaderné elektrárny Temelín. Tato technologie představuje, mimo jiné, možnou alternativu stávajících uhelných bloků, které čeká uzavření. Mezi další možné lokality pro výstavbu SMR proto předběžně patří také prostory elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích.

smr foto čez

ČEZ uzavřel memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, Westinghouse, KHNP a Holtec.

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ