Většina firem kvůli vládním zákazům a omezením v soukromém sektoru letos nebude vyplácet 13. platy ani mimořádné odměny

Kvůli vládním zákazům podnikat, propadu tržeb a vyčerpaným finančním rezervám bude mít peníze na vyplacení 13. platů a mimořádných odměn výrazně méně zaměstnavatelů než v minulých letech. Vyplatit odměny ještě před podzimní vlnou koronaviru plánovala jen třetina firem (34 %). Vyplývá to z analýz Hospodářské komory na základě dat firem.

13. platy nebo mimořádné odměny loni vyplácel rekordní počet firem. Odměn se tak dočkalo 6 z 10 zaměstnanců soukromého sektoru. Počet firem, které bonusy vyplácely, se přitom rok od rok zvyšoval z 39 % v roce 2016 na 59 % v loňském roce.

Letos na bonusy dosáhne ale nejméně zaměstnanců za pět let. Zaměstnancům je vyplatí hlavně firmy, kterým vláda výrazně neomezila podnikání, jde zejména o stavebnictví. Bonusy vyplatí i některé velké firmy nad 250 zaměstnanců, které měly větší finanční rezervy.

Část firem odměny vyplatí ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku – záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí.

Jedním z důvodů, proč finanční situace firem neumožňuje odměnit zaměstnance, je to, že stát firmám na rozdíl od podniků v dalších evropských zemích, jako je třeba Německo, nekompenzuje jejich ztráty, popřípadě jen okrajově (např. pokrytí nájemného z 50 %). V ČR je totiž podpora primárně směřovaná na udržení zaměstnanosti, například program Antivirus jen transferuje peníze přes podnikatele zaměstnancům, přičemž na jaře program pokrýval mzdové náklady jen částečně.

I z toho důvodu si podnikatelé skrze státní záruční programy a v bankách museli půjčovat peníze hlavně na vyplacení mezd zaměstnancům a povinné odvody. Vyplynulo to z několika šetření Hospodářské komory v průběhu roku. Kromě toho některé firmy použily půjčené peníze také na pokrytí tzv. fixních nákladů, tedy na nájemné a další nutné provozní výdaje, jako jsou energie, vodné a stočné, internetové a telefonní připojení nebo pohonné hmoty.

Odměny v těch firmách, které budou vyplácet odměny, ale letos mohou být vyšší než v předchozích letech, a to mezi 19 až 39 tisíci korunami. Šetření proběhlo těsně před nástupem podzimní vlny koronaviru. Počet firem, které odměny zaměstnancům vyplatí, tak bude pravděpodobně ještě nižší.

13. platy 2020

Do šetření se zapojilo 743 mikro, malých, středních i velkých podniků, zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů ČR.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR