Vláda musí zvýšit částku na digitalizaci firem z Národního plánu obnovy

Digital Services Act

Vláda nepřipravuje Národní plán obnovy jako nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a odolnosti ekonomiky. Hrozí, že 172 miliard korun z Evropské unie nevyužijeme chytře a efektivně. Vláda například nepodporuje digitální transformaci firem, a oslabuje tak potenciál a konkurenceschopnost české ekonomiky. Svaz průmyslu proto požaduje, aby místo 1 miliardy korun na digitalizaci firem vláda vyčlenila na tento účel 10 miliard. Jinak české firmy budou zaostávat za konkurenty ze zemí, které hodlají do digitalizace podniků investovat řádově vyšší částky.

Umělá inteligence, roboty či analýza dat pomáhají českým firmám uspět v ostré mezinárodní konkurenci. Nové digitální technologie zvyšují jejich produktivitu, a umožňují jim tak vyplácet i vyšší mzdy. Národní plán obnovy (NPO), na který dostane Česko 172 miliard korun z Evropské unie, by měl digitální transformaci českých firem ještě více podpořit. Jenže vláda tuto prioritu zcela opomíjí. Pro podporu firem vyčlenila jen 1 miliardu korun, a ještě využití těchto prostředků omezila jen na digitalizaci nevýrobních procesů.

digitalizace

„Ministerstvo průmyslu tvrdí, že na digitální transformaci vyčlenilo z Národního plánu obnovy 44 miliard korun. Jenže 80 procent těchto peněz spolkne veřejný sektor, a to i na výdaje, které s digitalizací vůbec nesouvisí. Je ostuda, že na důležitou digitální transformaci firem vláda vyčlenila jen 1 miliardu korun, tedy půl procenta z celkových 172 miliard korun z EU. Proto požadujeme, aby tuto částku zvýšila na 10 miliard korun,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby:

  • zvýšila alokaci pro firmy na digitalizaci (digitální transformaci) z 1 na 10 miliard korun, a aby zapracovala tento požadavek do návrhu NPO do příštího jednání tripartity 22. února 2021,
  • umožnila firmám, aby z NPO financovaly také investice do digitalizace výrobních procesů,
  • otevřela přístup k prostředkům na digitalizaci také velkým podnikům bez zásadních omezení.

Už teď je zřejmé, že zahraniční konkurence na tom bude mnohem lépe. Itálie plánuje na digitalizaci a inovace ve firmách vyčlenit 40 procent z celkového balíku peněz. Německo jen na digitalizaci firem hodlá poslat 20 procent prostředků z Národního plánu obnovy.

„Desetinásobné navýšení prostředků na digitalizaci firem na 10 miliard korun by odpovídalo 5 procentům celkové částky, kterou bude mít Česko k dispozici. Ani tak se ale nepřiblížíme evropským zemím, které to s modernizací průmyslu a ekonomiky myslí vážně,“ uvádí Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Investice do digitální transformace zvyšují odolnost firem proti krizím a poskytují firmám náskok před konkurencí. Zrychlují ve firmách růst produktivity práce a zvyšují přidanou hodnotu své produkce. Mohou si tak dovolit vyplácet svým zaměstnancům vyšší mzdy. Protože rostou, vytvářejí také další pracovní místa. Tyto pozitivní efekty digitalizace potvrzují výsledky průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale také závěry studie, kterou pro Svaz průmyslu zpracoval institut CERGE-EI.

„Je nutné, aby vláda kromě zvýšení prostředků na digitální investice ve firmách také nastavila jednoduché podmínky pro jejich získání. Pokud budou mít k penězům přístup všechny firmy, nebude problém, aby částku 10 miliard korun beze zbytku smysluplně a efektivně využily,“ dodává Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Do čeho by mohly firmy požadovaných 10 miliard korun investovat:

  • investice do kyberbezpečnosti (např. ochrana toku dat mezi stroji ve firmě; komplexní bezpečnostní systémy, které umožní snadno zapojovat nová zařízení,
  • zvyšování digitální gramotnosti (např. proškolování nastupujících zaměstnanců a rekvalifikace stávajících zaměstnanců, aby bez problémů zvládali nové výrobní, testovací, bezpečnostní a logistické technologie postupně instalované ve firmách),
  • nová práce s daty ve firmě (např. přechod na cloud computing, algoritmy pro analýzu velkých dat, přechod na nové digitální obchodní platformy),
  • zavádění pokročilé automatizace a robotiky (např. simulace výroby a vývoj produktů pomocí digitálních dvojčat; systémy prediktivní údržby; využívání rozšířené a virtuální reality; optimalizace výroby díky využívání a analýze dat z výroby).

Svaz průmyslu chápe Národní plán obnovy jako nástroj, který má posunout českou ekonomiku vpřed, zvýšit její konkurenceschopnost, odolnost a potenciál k dalšímu růstu. Kromě digitální transformace je třeba miliardy z EU efektivně a chytře využít také pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, rozjezd cirkulární ekonomiky, čisté mobility nebo na podporu vzdělávání, a to jak dětí, tak i dospělých.

Na přípravu konečného znění Národního plánu obnovy už vládě zbývají jen necelé tři měsíce. V dubnu ho musí poslat Evropské komisi k posouzení. Schvalovat ho bude následně Rada EU. Ještě letos by měl stát vyhlásit výzvy na přihlašování projektů. Prostředky z Národního plánu obnovy musí Česko proinvestovat do roku 2026.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu