Vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 20,4 % HDP

ministerstvo financí

Ministerstvo financí aktualizovalo kvantifikaci opatření přijatých v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a omezením dopadů na ekonomiku plynoucích z aktuální situace. V rámci výpočtu byla pro usnadnění mezinárodního srovnání použita struktura, která je k tomuto vykazování aktuálně využívána napříč jednotlivými zeměmi a odbornými pracovišti, tj. členění do třech základních kategorií: (1) přímá podpora, (2) odklady daní a odvodů a (3) záruční schémata. Celkové číslo naopak nezahrnuje některá další opatření a výdaje, které je obtížné vyčíslit, jako je úrokové moratorium, odklad EET nebo vyšší částky směřované na vyplácenou sociální podporu.

Konkrétně za ČR jde aktuálně o tato čísla:

  • přímá podpora z rozpočtu: 4,6 % HDP
  • odklad daní a odvodů: 0,4 % HDP
  • jiná likvidita a garance: 15,4 %

Dokumenty ke stažení:
Podrobná kvantifikace přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (k 7.5.2020)PNG (160kB)
Podrobná kvantifikace přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (k 22.4.2020)PNG (152kB)