Vláda schválila kompenzace pro podnikatele v souvislosti s covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) znovu spustí dotační programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Obnovení podpory pro podnikatele v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací schválila vláda. Má za cíl pomoci firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) překlenout obtížné období, kdy kvůli covidu-19 musí dojít k omezení obchodu a služeb.

Pomoc z programů COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady budou podnikatelé moct dostat v případě, že jim poklesl obrat o 30 %. Kompenzace budou vypláceny za rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Stejně jako dřív i tentokrát MPO pomoc připravovalo ve spolupráci s podnikatelskými organizacemi a resorty, kterých se týká. Jde se cestou obnovení dříve osvědčených programů s vědomím, že je nutné pomoct co nejdříve, aby firmy a OSVČ obtížnou situaci zvládly. Spolu s podporou resort průběžně aktualizuje také web MPO, kde je mimo jiné k dispozici informační rozcestník ke koronaviru.

Podpora v rámci COVID – 2021, na kterou vznikne nárok v případě, že firmám v tzv. rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30 %, bude 300 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu požádá. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a jednatelé se smlouvou o výkonu této funkce. Rozhodným obdobím by měl být listopad a prosinec 2021, doba by se mohla případně prodloužit podle aktuální situace.

Předpokladem kompenzace z programu COVID – Nepokryté náklady bude také pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě. Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele, rozhodné období bude stejné jako u programu COVID – 2021, listopad a prosinec 2021. Půjde – obdobně jako dřív – o dva vzájemně alternativní programy, kdy bude na jednotlivých podnikatelích, z kterého o podporu požádají.

Podrobnosti budou zveřejněny na www.mpo.cz, žádat o dotaci se bude stejně jako v minulosti přes informační systém AIS.

Zároveň vláda schválila pomoc živnostníkům a podnikatelům ve formě kompenzačního bonusu, který bude po schválení potřebného zákona poskytovat Finanční správa. A na příští vládě by se mělo projednat obnovení režimu B programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Závěry jednání najdete na tomto místě.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo