Výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí je v plném proudu. Nová technologie pro výrobu oceli bude přínosem v oblasti bezpečnosti, výrobních nákladů i ekologie

Kdo bude dodavatelem hybridních pecí pro LIBERTY Ostrava, bude známo na jaře, kdy se uzavře výběrové řízení. Obě hybridní pece pak budou uvedeny do provozu v roce 2023. V porovnání se stávající technologií přinesou zlepšení v oblasti bezpečnosti, vlivu na životní prostředí i nákladů.

„Tandemové pece byly postaveny v 70. letech. Nyní již nejsou dostatečně konkurenceschopné, výroba oceli v nich je až o 20 % dražší než u současných technologií. Obnášejí také bezpečnostní rizika, jelikož některé činnosti, jako je odběr vzorků či propalování odpichových otvorů, se stále provádějí manuálně. Tandemové pece ale zároveň již nelze zásadním způsobem modernizovat,“ vysvětlil Jiří Kaluža, ředitel závodu ocelárna v LIBERTY Ostrava.

liberty ostrava

Hybridní technologie, která v průběhu roku 2023 nahradí stávající čtyři tandemové pece, odstraní bezpečnostní rizika, neboť výroba bude plně automatizovaná. Hybridní pece také razantně sníží výrobní náklady prostřednictvím vyššího výtěžku, kratšího času od odpichu k odpichu a redukce spotřeby kyslíku, energie i žáruvzdorných materiálů pro vyzdívky. Zásadní bude i snížení vlivu výroby oceli na životní prostředí: například emise prachu budou o 60 % nižší. Po realizaci připojení k síti velmi vysokého napětí, kdy huť předpokládá, že bude k výrobě oceli využívat 70 % šrotu a 30 % surového železa, se také o více než polovinu omezí emise CO2 a o 65 % emise oxidů dusíku.

„Hybridní technologie nám umožní využívat větší objem lokálního šrotu, čímž sníží závislost huti na dovážených surovinách, jako je uhlí a železné ruda. Spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece budeme moci flexibilně upravovat poměr surového železa a šrotu ve vsázce, a reagovat tak na měnící se situaci na trhu,“ dodal Kaluža.

Po uzavření výběrového řízení na jaře 2021 a podpisu smlouvy s dodavatelem hlavní technologie bude probíhat výstavba hybridních pecí, které budou uvedeny do provozu v roce 2023. Poté se postupně odstaví a v roce 2024 demontují všechny tandemové pece.

LIBERTY Steel Group, která ostravskou huť převzala v červenci 2019, plánuje investovat do jejího rozvoje v průběhu deseti let celkem 750 milionů eur. Kromě výstavby nové technologie pro výrobu oceli bude součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven. Ta zvýší kvalitu vyrobené oceli a rozšíří výrobkové portfolio o další výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava a.s.
Liberty Ostrava