Výmaz ŠKODA JS ze sankčního seznamu vedeného americkým OFAC

S účinností od 12. května 2023 již na společnost ŠKODA JS, tradiční českou firmu z oblasti jaderné energetiky, nedopadají omezení v důsledku americké sankční legislativy ve vztahu k Rusku. OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničního majetku spadající pod Ministerstvo financí Spojených států amerických) vydal oficiální zprávu o výmazu ŠKODA JS z tzv. Sektorového sankčního seznamu („Seznam SSI“), jež je uveřejněna tady.  Na společnost ŠKODA JS se již proto neuplatní omezení spojená s americkými sankcemi vztahující se na některé transakce týkající se dluhových nástrojů či majetkových cenných papírů. Pokud bude kdokoli v budoucnosti zvažovat uskutečnění jakékoli obchodní či jiného transakce se společností ŠKODA JS, nebude muset taková omezení již brát v úvahu.

skoda js pohony pro-M

ŠKODA JS byla uvedena na Seznamu SSI vydávaném úřadem OFAC v roce 2016 v důsledku svého nepřímého vlastnictví ruskou Gazprombankou. V červnu 2022 došlo k ukončení vlastnictví společnosti ŠKODA JS Gazprombankou, ŠKODA JS podala následně žádost o výmaz z amerického sankčního seznamu v červenci 2022. Akcie ŠKODA JS byly od června 2022 dočasně v držení WOOD & Company, přičemž v listopadu 2022 se po schválení prodeje společnosti antimonopolními úřady stala stoprocentním vlastníkem společnosti ŠKODA JS energetická Skupina ČEZ. Na základě podkladů poskytnutých úřadu OFAC společností ŠKODA JS vyrozuměl OFAC společnost ŠKODA JS dne 12. května 2023, že již opadl důvod k zahrnutí ŠKODA JS na Seznamu SSI. Během řízení o výmazu OFAC rovněž 13. dubna 2023 oznámil Kongresu Spojených států americkým svůj záměr, aby již ŠKODA JS nebyla předmětem omezení souvisejících se sankčním režimem.

ŠKODA JS je původní českou společností a dodavatelem klíčových komponent jaderných částí řady elektráren s tuzemskými zaměstnanci a unikátním domácím know-how, se kterou ČEZ dlouhodobě spolupracuje, zejména v oblasti jaderného paliva a údržby primárního okruhu jaderných elektráren.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS