Výroba automobilů se musí přizpůsobit různorodé poptávce pohonných jednotek

Zpráva zadaná společností ABB identifikuje hlavní výzvy, kterým čelí výrobci automobilů, protože přechod na elektrická vozidla se zrychluje a zvyšuje se složitost výrobních a dodavatelských řetězců. Zpráva „Flexing for the Future, a 2035 Global Powertrain Forecast Report“ – zadaná společností ABB a vyvinutá experty na automobilovou inteligenci z Ultima Media – zdůrazňuje: Automobiloví výrobci potřebují flexibilnější a kolaborativnější přístup ke své výrobní a logistické infrastruktuře, pokud chtějí. udržet jejich ziskovost a kvalitu v nadcházejícím desetiletí.

ABB automotive

Mnoho výrobců v současné době reaguje na ambiciózní cíle omezit změnu klimatu, mnoho regionálních rozdílů v předpisech a změněné nákupní chování: Vyvíjejí platformy a výrobní systémy, které mají komplexní kombinaci pohonných jednotek – od benzínu a nafty po hybridní a elektrické pohony – i nové Podporujte technologie, jako jsou vodíkové palivové články.

Tento široký sortiment s sebou přináší stále větší komplexnost, která ovlivňuje nejen procesy ve výrobních závodech, ale prochází i celým globálním logistickým a dodavatelským řetězcem. Vzhledem k tomu, že hnací ústrojí konvenčních spalovacích motorů má jen málo společného s hnacím ústrojím elektrických vozidel, naprostá rozmanitost součástí a procesů, které je třeba pokrýt, se může rychle stát ohromující. Kromě toho se podmínky na trhu, vládní pobídky, legislativa a dokonce i základní technologie mohou rychle měnit. Výrobci se proto musí snažit učinit své výrobní systémy ještě flexibilnějšími, chtějí-li se s těmito nepředvídatelnými skutečnostmi vyrovnat.

abb automotive

Zveřejněná zpráva ukazuje, že digitalizace a automatizace jsou hlavními hnacími silami pro dosažení této vysoké úrovně flexibility.

„Přepracováním tradiční výrobní architektury s jejími dlouhými výrobními linkami směrem k modulárním článkům je výrobcům dána příležitost upravit nebo dokonce vyměnit tyto jednotlivé články, aniž by to způsobilo nákladné prostoje ve výrobě,“ zdůrazňuje Jörg Reger, Managing Director Automotive ve společnosti ABB Robotics. „Takové hladké úpravy umožňují výrobcům OEM začít v malém měřítku a rozšířit klíčové oblasti výrobního procesu přidáním nebo přemístěním buněk, jakmile se změní požadavky. S tímto vysokým stupněm flexibility procesů nabízíme příležitost nejen vyrovnat se s rostoucí složitostí, ale proměnit ji v příležitost.“

Dalším klíčovým opatřením směrem k flexibilnějším procesům je podle zprávy přechod na autonomnější logistiku a manipulaci s materiálem v závodech. OEM výrobci stále více spoléhají na pružnou přepravu materiálů na autonomní mobilní roboty (AMR).

abb robots for automotive

Navíc: Pomocí digitálního dvojčete systému lze změny předem testovat a optimalizovat. Jakmile je design buňky ve virtuálním prostoru zdokonalen, lze ji rychle implementovat jako plně ověřenou jednotku kdekoli na světě. Výroba založená na buňkách také umožňuje přemístění robotů do oblastí s vysokou poptávkou pomocí takzvaného procesu „zvedání a posunování“. Tímto způsobem lze prodloužit životnost systému nad jeho původní účel.

Pro úspěch takových opatření je však klíčová užší spolupráce mezi výrobcem a jeho automatizačním partnerem. Zpráva poukazuje na skutečnost, že odborné znalosti mnoha výrobců a dodavatelů automobilů se obvykle zaměřují na konkrétní technologie produktů a výrobní procesy. Nejlepší způsob, jak rychle vyvinout řešení, je proto spolupracovat s vhodným externím partnerem. Pokud dodavatelé spojí své procesní know-how s automatizačními znalostmi externí společnosti, lze společně vyvinout automatizační řešení, jejichž produkty jsou určeny nejen pro čistý výrobní proces, ale také pro automatizaci.

To může vést k tomu, že automatizace pronikne do dalších oblastí výrobního procesu. Patří mezi ně rostoucí využívání robotů při konečné montáži a také inovativní technologie, jako je PixelPaint od ABB, díky nimž jsou pracné procesy zpomalující výrobu nadbytečné.

Jak však zpráva také zdůrazňuje, flexibilní automatizace není jen o získávání robotů, je to zcela nový způsob, jak maximalizovat výrobní výkon v nejistém a rychle se měnícím prostředí.

Zpráva je ke stažení zde.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male