WATENVI je nový název Ekologických veletrhů Brno!


Od příštího ročníku ponesou Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, kterou pořádá SOVAK, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO společný název Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI. „Vznikl nový název, který symbolizuje sepjetí dvou oborů. Anglický text vyjadřuje budoucnost tohoto veletrhu, která tkví v jeho mezinárodnosti. WATENVI vzniklo spojením dvou slov watter a environment a vyjadřuje, o čem veletrh bude,“ vysvětlil Aleš Pohl, první náměstek generálního ředitele Veletrhy Brno, a. s. Přijeli odborníci z 27 zemí
Veletrhy navštívila řada významných osobností a hostů z ČR i zahraničí. Veletrhy zahájili místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík, ministr zemědělství Petr Gandalovič a zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Erik Geuss. Ze zahraničí přijelo přes 500 návštěvníků ze 27 zemí, mezi nimiž byly delegace odborníků z Chorvatska, Kanady, Rakouska a Francie. Z celkového počtu návštěvníků tvořili odborníci přes 82 procent, jejich hlavním cílem bylo sledování novinek a trendů, výrobků a služeb a v neposlední řadě obchodní jednání.

Pořadatelem výstavy Vodovody-Kanalizace a odborného doprovodného programu bylo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK. Garanty Ekologických veletrhů byly ministerstva životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu. MŽP mělo rozsáhlou expozici společně se SFŽP, kde zástupci těchto institucí poskytovali informace především o OPŽP. Ministerstvo zemědělství se stejně jako loni prezentovalo společně se státními podniky Povodí, Státní zemědělskou a vodohospodářskou správou a Lesy ČR.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Nový vodní zákon má omezit administrativu
Doprovodný program věnovaný nové legislativě v oboru vodního hospodářství se zaměřil na přípravu nové klíčové normy a na aktuální možnosti zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, které otevírá podpora z evropských fondů. Návrh nového zákona zjednodušuje například podmínky pro ohlašování a provozování malých vodních děl. Namísto odebírání vzorků se nově vychází z výrobkového přístupu, jaký uplatňují v Německu a Rakousku. Vlastník domovní čistírny odpadních vod tak má být povinen každé dva roky zajistit technickou revizi výrobku a její výsledky předat vodoprávnímu úřadu. „Naší snahou je jednak zkvalitnit výrobky, které si lidé pořizují k čištění odpadních vod, ale také zjednodušit povolovací a kontrolní proceduru,“ uvedla ředitelka odboru vod MŽP Veronika Jáglová.

Hovořilo se také o podpoře vodohospodářských projektů z OPŽP. Doposud bylo v rámci prioritní osy 1 – ochrana vod – schváleno 48 projektů, na které je přislíbena celková částka 2,8 miliard korun. V současnosti běží třetí výzva a je podáno dalších přibližně 300 žádostí na projekty o celkovém objemu téměř 34 miliard korun, z nichž by 24 miliard mělo být dotováno z EU.
V rámci veletrhů se jednalo také o kontroverzní novele zákona o odpadech. K návrhu ministerstva životního prostředí se sešlo 533 zásadních připomínek, z nichž mnohé novelu odmítají jako celek.

Příští rok s velkou účastí odborníků z Evropy
Prestižní akcí byla v rámci doprovodného programu 13. konference NO-DIG o bezvýkopových technologiích. V rámci Ekologických veletrhů Brno se letos konala poprvé a současně byla generálkou na evropské setkání. V roce 2009 bude Brno místem konání první celoevropské konference o bezvýkopových technologiích. Jejím pořádáním byla u příležitosti českého předsednictví v Evropské unii pověřena Česká společnost pro bezvýkopové technologie. „Předpokládáme účast všech 27 členských států Evropské unie,“ oznámil předseda České společnosti pro bezvýkopové technologie Stanislav Drábek. Dějištěm konference by podle něj měla být Rotunda pavilonu A, její součástí bude také výstava bezvýkopových technologií NO DIG EVROPA.

Velký zájem vodohospodářů byl mimo jiné o unikátní ukázky protipovodňové ochrany v bazénu před pavilonem Z. ČR hodlá v rámci svého předsednictví v EU uspořádat příští ročník schůzku vodních ředitelů zemí společenství a předvést jim protipovodňové ukázky v praxi.

Zlatá medaile pro teleskopický hydrant
Zlatou medaili si z výstavy VODOVODY – KANALIZACE 2008 odvezla společnost Hawle Armatury, spol. s r. o. za teleskopický hydrant. Jde o originální projekt spojující výhody podzemního i nadzemního hydrantu. Je umístěn v podzemí, v případě potřeby se jeho teleskopická část vysune na povrch a napojí na odběrovou hadici. Navíc umožňuje zavedení sondy i kamery, takže je vhodný pro kontrolu potrubí a jeho čištění. „Je to unikátní řešení, se kterým firma HAWLE přišla jako první a zatím jediná na světě. Jsme příjemně překvapeni zájmem našich zákazníků, kteří si novinku mohli poprvé prohlédnout právě na výstavě VODOVODY-KANALIZACE,“ uvedl Jaromír Sobotka, obchodně-technický poradce Hawle Armatury, spol. s r. o. Teleskopický hydrant výborně poslouží nejen hasičům, ale také pro odkalení, závlahy a pro všechny, kdo pracují s vodovodním systémem a potřebují z něj odebírat vodu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vodárenskou soutěž vyhráli Brňáci
Vítězem 8. ročníku Vodárenské soutěže zručnosti se stalo družstvo profesionálů společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ve složení Milan Mareš a Jan Mičánek. Na druhém místě se umístilo družstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace ve složení Roman Velek a Martin Kratochvíl. Miroslav Grogořica a Milan Malček ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se umístili na třetí příčce. Soutěž se konala pod záštitou SOVAK ČR, organizátorem byla Vod-KA a. s.
Na galavečeru byly také vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší stavba vodního hospodářství, Nejlepší stavby s ekologickým přínosem a soutěže o nejpoutavější expozici Aura.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vystavovatelé o veletrhu:

Jaromír Sobotka, obchodně-technický poradce Hawle Armatury, spol. s r. o.:
Letos jsme byli maximálně spokojeni. Zjišťujeme, že sem každý rok přichází více a více návštěvníků. Rušno u nás bylo až do posledního dne a příjemně nás překvapil zájem o naši novinku, kterou si návštěvníci mohli poprvé prohlédnout právě tady.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Lubomír Vlach, ředitel klastru Water Treatment Alliance:
V české kotlině jde o nejzajímavější vodohospodářskou akci, spokojeny byly všechny naše členské firmy, které se k letošní účasti postavily daleko aktivněji. Jednací stoly na našem stánku byly neustále plné.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Eva Špirochová, public relations, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.:
Jsme spokojeni, návštěvníků jsme měli více než vloni, i naše expozice byla větší. Mohu říci, že výstava splnila naše očekávání. Vystavují tu hlavní hráči na trhu, takže ani my nesmíme chybět.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Lubomír Němec, regionální manažer Siemens s. r. o.:
Jsme opět spokojeni. Na výstavě VOD-KA jsme od prvních ročníků v Praze. Účast pro nás byla užitečná z hlediska získání nových kontaktů, návštěvnost byla vysoká a mezi vystavovateli byla řada našich partnerských organizací. Prezentace v Brně je pro nás zvláště významná, protože kompetentní vodárenské centrum v rámci společnosti Siemens ČR sídlí v Brně.