World of Photonics Congress: Komplexní pohledy do světa fotoniky

laser conference

Mezinárodní vědecká elita z fotonického průmyslu má po čtyřech letech opět příležitost shromažďovat a vyměňovat si nápady naživo v Mnichově, když se od 25. do 30. června 2023 koná Světový kongres fotoniky v ICM – International Congress Center Messe München. Nejvýznamnější kongres pro průmysl v Evropě letos doprovodí tři souběžně probíhající veletrhy: LASER World of PHOTONICS, World of QUANTUM a automatica.

Laser World Photonics

Pět konferencí s celkem více než 3 600 vědeckými prezentacemi a posterovými sekcemi dělá z kongresu World of Photonics špičkovou průmyslovou událost.

„Kongres pokrývá všechny aspekty fotoniky a jedinečnými způsoby kombinuje nejnovější výzkum, inovativní technologie a průmyslové aplikace. Setkají se tam nositelé Nobelovy ceny, vědci a studenti, aby si vyměnili znalosti a propojili se,“ říká ředitelka výstavy Anke Odouli.

V plenární přednášce na Světovém kongresu fotoniky budou Dr. Tammy Ma a Prof. Constantin Häfner hovořit o hlavním problému v oboru: Potenciál laserem řízené inerciální fúze (27. června, 2:00-3:30 odpoledne, místnost 1). Novinkou letošního roku je zastřešující program rozmanitosti, jehož cílem je zvýšit povědomí o rozmanitosti, rovnosti a začlenění do fotonické komunity prostřednictvím workshopů:

Program konference World of Photonics Congress
Pod záštitou World of Photonics Congress se uskuteční pět samostatných konferencí pokrývajících celé spektrum od základního výzkumu až po aplikačně orientovaný vývoj. Za organizací a rozsáhlým přednáškovým programem stojí přední světové výzkumné ústavy a společnosti z oblasti fotoniky.

laser congress

Zde jsou podrobnosti o konferencích a jejich příslušných plenárních přednášejících:

  • CLEO® / Europe – EQEC 2023 je největší evropská konference pro fotoniku a příbuzné oblasti výzkumu. CLEO® / Europe představuje nejnovější vývoj v širokém spektru oblastí laseru a fotoniky, zatímco EQEC pokrývá základy kvantové optiky. Program se skládá z prezentací, výukových programů, posterů a krátkých kurzů. V plenárním přednesu bude nositelka Nobelovy ceny prof. Donna Stricklandová hovořit na téma „Od nelineární optiky k fyzice laserů s vysokou intenzitou“ (26. června, 16:00–17:30, místnost 1). CLEO® / Europe – EQEC 2023 organizují European Physical Society (EPS), OPTICA (dříve OSA) a IEEE Photonics Society.
  • LiM – Lasers in Manufacturing se na svých třech dílčích konferencích soustředí především na oblasti makroaplikací, mikroaplikací a aditivní výroby a pořádá je Wissenschaftliche Gesellschaft Lasertechnik und Photonik (Vědecká společnost pro laserovou technologii a fotoniku). Plenární přednáška s Valerií Tirelli a Dr. Mariou Farsari se bude zabývat tématy aditivní výroby pro udržitelná hydraulická řešení a 3D mikronanotisk s využitím světla (26. června, 10:30-12:30, místnost 13b).
  • Trendy a perspektivy digitálních optických technologií jsou středem zájmu stejnojmenné konference, kterou pořádá SPIE Europe. Patří mezi ně inovativní optika pro systémy rozšířené, smíšené a virtuální reality, stejně jako digitální optika pro generování obrazu a senzory. Dr. Sanjay Gangadhara, hlavní programový ředitel pro optiku ve společnosti Ansys, zaměří svou přednášku na plenárním zasedání na téma „End-to-end simulace při pohánění nové vlny inovací optiky a fotoniky“ (26. června, 9:00–10:00: 00:00, místnost 21).
  • Další konferencí organizovanou SPIE Europe je Optická metrologie . Ta se soustředí na nejnovější výzkum v oblasti měřicích systémů, modelování, videometriky a inspekce. Prof. Zeev Zalevsky z izraelské Bar-Ilan University ve svém plenárním vystoupení představí fotonický senzor, který lze použít pro simultánní a nepřetržitý dálkový průzkum mnoha biomedicínských parametrů (28. června, 10:30-11:25, pokoj 1).
  • Evropské konference o biomedicínské optice (ECBO ) se zabývají optickými a biofotonickými technologiemi pro diagnostiku a terapii. Plenární přednáška prof. Melissy Skala z University of Wisconsin a prof. YongKeun Park z KAIST University se bude týkat témat „Fluorescenční celoživotní zobrazování NAD(P)H a FAD pro monitorování metabolismu a funkce imunitních buněk“ a „Holotomografie a umělá inteligence: 3D zobrazování, klasifikace a odvození živých buněk a organoidů bez štítků“ (26. června, 14:00–15:30, místnost 5). Konferenci pořádá SPIE a Optica.

Zdroj zprávy: World of Photonics Congress
World Photonics Congress